Samisk

Porteføljen for Samisk finansierer forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Porteføljens bredde omfatter forskning på samiske problemstillinger innenfor hovedsakelig humaniora og samfunnsvitenskap, men er også åpen for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet klima og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Overordnet plan

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyre for Samisk

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv, samt beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

ble bevilget til prosjekter i 2021

18,2millioner kroner

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

 

Se prosjektene

Kontakt

Elisabeth Westphal

    Velferd og utdanning

Eva Grøttland

    Velferd og utdanning

Aktuelt for Samisk

Aktuelle arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 19.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.