Overordnet plan

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Fungerende porteføljestyre for Samisk

Det fungerende porteføljestyre skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv, samt beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se det fungerende porteføljestyre

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

 

Se prosjektene

Kontakt

Elisabeth Westphal

Eva Grøttland

Aktuelt for Samisk

Aktuelle arrangementer