Samisk

Porteføljen for Samisk finansierer forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Porteføljens bredde omfatter forskning på samiske problemstillinger innenfor hovedsakelig humaniora og samfunnsvitenskap, men er også åpen for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet klima og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Illustrasjon av forsker utendørs i vinterlandskap med måleutstyr og laptop. Nordlys på himmelen og lavvo i bakgrunnen

Overordnet plan

Porteføljestyre for Samisk

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv, samt beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

ble bevilget til prosjekter i 2021

18,2millioner kroner

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

 

Se prosjektene

Kontakt

Elisabeth Westphal

    Velferd og utdanning

Eva Grøttland

    Velferd og utdanning

Aktuelt for Samisk

Aktuelle arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 12.03 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.