Porteføljeanalysen for Livsvitenskap

Alternative valg

Siden det per dato ikke foreligger noen porteføljeplan og investeringsplan er det ikke gjort noen vurdering av alternative valg for utvikling av porteføljen. Noen mulige retninger for utvikling av porteføljen er imidlertid listet opp under:

  • Stimulere langsiktig kunnskapsutvikling gjennom dristig og nyskapende forskning av høyeste vitenskapelig kvalitet.
  • Stimulere til at flere norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • Videreutvikle tiltak for å gjøre en karriere i akademia attraktiv for de beste kandidatene, spesielt innenfor fagområder med kapasitetsutfordringer.
  • Følge med på og bruke tiltak for å sikre god kjønnsbalanse blant prosjektledere og stipendiater der det er nødvendig.
  • Videreutvikle tiltak som kan øke returandelen fra Horisont Europa generelt og ERC spesielt.
  • Jobbe for at det er en god balanse mellom langsiktig kunnskapsutvikling gjennom grunnleggende forskning og tematiske satsinger.
  • Følge med på og gi råd om livsvitenskapenes bidrag til relevante tematiske mål, f.eks. opp mot mål i langtidsplanen (LTP), Forskningsrådets strategi og FNs bærekraftsmål.