Investeringsplanen for Livsvitenskap

Tiltaksplan for investeringer

Banebrytende forskning - FRIPRO

Utlysning av Forskerprosjekt

Utlysning av fire varianter av Forskerprosjekt med frist 10.2.2021
 • Forskerprosjekt for fornyelse
 • Forskerprosjekt for unge talenter
 • Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
 • I 2021 lyses det også ut Stort, tverrfaglig forskerprosjekt som skal finansieres gjennom Fellesløft IV, dvs. en samfinansiering av prosjektene mellom Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene. (Merk at beløpet som benyttes for fellesløftet er antatt fordeling på FRIMEDBIO. Endelig fordeling vil avhenge av hvilke søknader som når opp og institusjonenes prioriteringer.)
Utlysning av tre varianter av Forskerprosjekt med frist i 2022
 • Forskerprosjekt for fornyelse (fornyelse)
 • Forskerprosjekt for unge talenter (talent)
 • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (mobilitet)
Utlysning av tre varianter av Forskerprosjekt med frist i 2023
 • Forskerprosjekt for fornyelse
 • Forskerprosjekt for unge talenter
 • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Utlysning av Koordinerings- og støtteaktivitet

 • Utenlandsopphold for prosjektledere for Forskerprosjekt for unge talenter finansiert av FRIPRO - løpende frist-Mobilitet
 • Fellesutlysning i Forskningsrådet: Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater, herunder muligheter for forlengelse av stipendperiode for postdoktorstipendiater - løpende frist.
 • Støtte til arrangementer/nettverk/posisjonering vurderes ifb. med oppdatering av porteføljeplanen

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene i form av utlysninger i FRIPRO/FRIMEDBIO (beløp i mill. kroner) som er planlagt for 2021-2023.

Tiltak
(utlysning)
Brukermål Søknadstyper Planlagt 2021
(beløp i mill. kr
Planlagt 2022
(beløp i mill. kr)
Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)
Banebrytende forskning-FRIPRO/
FRIMEDBIO

Velfungerende åpne konkurranse-arenaer for forskning og innovasjon

Forsknings-
miljøene driver forskning som bidrar til å flytte forsknings- og innovasjons-fronten

Talentfulle forskere har attraktive karriereveier

Forskerprosjekt:

 • Fornyelse
 • Talenter
 • Mobilitet
423 423 423
Banebrytende forskning-FRIPRO/
FRIMEDBIO
Det er stor grad av tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom fag- og teknologi-områder

Forskerprosjekt
Stort, tverrfaglig forskerprosjekt – Fellesløft IV

400    
Banebrytende forskning-FRIPRO/
FRIMEDBIO
Talentfulle f
orskere har attraktive karriereveier
Koordinerings- og støtteaktivitet 1,5 1,5 1,5
SUM     824,5 424,5 424,5
Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.