Investeringsplanen for Livsvitenskap

Investeringsplanen kommer i slutten av 2020.

Investeringsplanen for Livsvitenskap