Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljen dekker forskning og innovasjon om mat, bioressurser, sirkulær økonomi, naturmangfold og miljø.

En person som holder oppe et tre, treet er ment som hjernen til et hode

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Landbasert mat, miljø og bioressurser, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Aktuelt for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.36 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.