Overordnede planer

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Landbasert mat, miljø og bioressurser, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

Aktuelt for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.