Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer og for økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

Aktuelt for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer