Overordnede planer

To blyanter på gul bakgrunn. Foto: Joanna Kosinska via Unsplash

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Landbasert mat, miljø og bioressurser, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

Aktuelt for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet