Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljen dekker forskning og innovasjon om mat, bioressurser, naturmangfold og miljø.

En person som holder oppe et tre, treet er ment som hjernen til et hode

Overordnede planer

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Landbasert mat, miljø og bioressurser, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Aktuelt for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.