Fakta om Values of the Ocean

Values of the Ocean er et offisielt bidrag under FNs havforskningstiår. Programmet vil involvere forskere fra alle fagfelt, næringsliv, offentlig sektor og andre og internasjonalt samarbeid blir viktig.

Programmet er bygd opp med mye av Forskningsrådets eksisterende innsats på hav, som er relevant for å nå havforskningstiårets mål, og satsingsforslaget "Havforskningstiåret, forslag til nasjonal satsing".

Programmet består av ti områder:

  1. Samspill mellom klima og miljø
  2. Helhetlig havforvaltning
  3. Sunn og trygg sjømat til alle
  4. Fornybar energi fra havet
  5. Miljøvennlig maritim transport
  6. Et hav av data
  7. Hvem skal eie havet?
  8. Arktis fullt og helt, ikke stykkevis og delt
  9. Global havøkonomi og bistand
  10. Alle kan hav!

Programmets mål er å bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14 og havforskningstiårets 7 "Decade Outcomes".

Første utlysing i programmet planlegges våren 2022

For at programmet skal kunne gjennomføres i sin helhet, er vi avhenge av økte midler til havforskningstiåret.

Programmet ble et godkjent (endorsed) bidrag 8. juni 2021, etter at vi søkte på "call for actions" i januar 2021. To andre prosjekter ledet av norske aktører ble også godkjent i samme utlysning. Det er Nansen-programmet med forskingsskipet Dr. Fridtjof Nansen, FAO/NORAD/HI og Norway-Pacific Ocean Climate Scholarship Programme, UiB finansiert av NORAD.

Forskningsrådet v/Havsekretariatet har ansvar for programmet. 

Kontakt:

Kjersti T. Fjalestad