Overordnede planer

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Hav, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Les om Havforskningstiåret

Forskningstokt med Kystvakta

Søk om skipstid hos Kystvakta for å utføre feltarbeid til havs. Norske forskningsinstitusjoner kan søke. Frist: 15. september hvert år.

Søk om tokttid

Kontakt

Hanna Lee Behrens

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.