Overordnede planer

To blyanter på gul bakgrunn. Foto: Joanna Kosinska via Unsplash

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Hav, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret
Sardinstim

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Les om Havforskningstiåret

Kontakt

Hanna Lee Behrens

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet