Overordnede planer

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Hav, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Les om Havforskningstiåret

Søk om skipstid hos Kystvakta for å utføre feltarbeid til havs. Norske forskningsinstitusjoner kan søke. Frist: 15. september hvert år.

Søk om tokttid

Kontakt

Hanna Lee Behrens

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet