Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske havbaserte næringer som havbruk, fiskeri og maritim næring og bidra til at nye næringsmuligheter skapes. Innsatsen skal lede til blå vekst gjennom grønn omstilling.

Se porteføljestyret

Kontakt

Hanna Lee Behrens

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer