Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Hav, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Havforskningstiåret

Les mer

Kontakt

Hanna Lee Behrens

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet