Overordnede planer

Prosjekter i porteføljen

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Klima og polar, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Ingrid Lomelde

Ingvild Marthinsen

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer