Klima og polar

Klimaforskningen skal gi kunnskap om klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, hvilke effekter klimaendringene har, og hvordan samfunnet kan kutte utslipp og tilpasse seg endringene. Polarforskningen skal gi økt kunnskap for klima- og økosystemforståelse som grunnlag for politikk, forvaltning og bærekraftig næringsutvikling i polare områder.

Person som skriver i en notatblokk, personen har på seg klær for en polarekspedisjon, over hodet til personen går det en annen i snøen

Overordnede planer

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Klima og polar, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Den Arktiske forskningsavtalen

Til nettsiden

Kontakt

Lena Cappelen Endresen

    Klima og miljø

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.