Overordnede planer

To blyanter på gul bakgrunn. Foto: Joanna Kosinska via Unsplash

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Klima og polar, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret
Foto: Aleksander Eeg Norsk Polarinstitutt

Den Arktiske forskningsavtalen

Til nettsiden

Kontakt

Ingvild Marthinsen

Lena Cappelen Endresen

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet