Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Klimautfordringenes karakter og Norges strategiske rolle innenfor det polare tilsier et høyt ambisjonsnivå for internasjonalt samarbeid.

Se porteføljestyret

Kontakt

Malin Lemberget Lund

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer