Klima og polar

Klimaforskningen skal gi kunnskap om klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, hvilke effekter klimaendringene har, og hvordan samfunnet kan kutte utslipp og tilpasse seg endringene. Polarforskningen skal gi økt kunnskap for klima- og økosystemforståelse som grunnlag for politikk, forvaltning og bærekraftig næringsutvikling i polare områder.

Person som skriver i en notatblokk, personen har på seg klær for en polarekspedisjon, over hodet til personen går det en annen i snøen

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Klima og polar, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Den Arktiske forskningsavtalen

Avtalen skal styrke det vitenskapelige samarbeidet og legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling i Arktis. Avtalen ble undertegnet i 2017.

Les om avtalen

Kontakt

Lena Cappelen Endresen

    Klima og miljø

Jon L. Fuglestad

    Hav og polar

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.08 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.