Fungerande porteføljestyre for Samisk

Fungerande porteføljestyre for Samisk blei etablert 1. januar 2021. Eit nytt porteføljestyre blir oppnemnt frå januar 2022.

Medlemmar

Marit Myrvoll, SANKS (leiar for styringsgruppa)
Astri Andresen, Universitetet i Bergen
Oddmund Andersen, Árran lulesamisk senter
Jens Dahl, Københavns universitet
Anne Lene Turi Dimpas, Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS)
Morten Meldgaard, Københavns universitet
Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet
Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø
Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (observatør)
Katri Somby, Sametinget (observatør)

Meir om Samisk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.