Samisk

Eit nytt porteføljestyre blei oppnemnt frå januar 2022.

Medlemmar

Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø (leder for porteføljestyret)
Anne Lene Turi Dimpas, SANKS, Finnmarkssykehuset
Astri Dankertsen, Nord universitet
Fransisca K. Herbst, Åarjelhsaemien Teatere
John-Marcus Kuhmunen, Samisk høyskole
Morten Melgaard, Grønlands Universitet og Københavns Universitet
Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter
Raimo Valle, Troms og Finmark fylkeskommune
Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning
Ulf Mörkenstam, Universitetet i Stockholm
Åsa Nordin, Laponiatjuottjudus

Observatørar

Katri Somby, Sametinget
Nancy Vibeke Olsen, Kommunal- og distriktsdepartementet
(KDD)

Les meir om porteføljen Samisk.

Elisabeth Westphal

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.