Klima- og polarforskning

Klimautfordringenes karakter og Norges strategiske rolle innenfor det polare tilsier et høyt ambisjonsnivå for internasjonalt samarbeid.

Porteføljestyret har ansvaret for klima- og polarporteføljene knyttet til

  • klimasystem
  • effekter
  • tilpasning
  • utslippsreduksjoner
  • internasjonale forhold
  • miljø
  • bærekraftig ressursforvaltning

Medlemmer

Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder
Eivind Selvig, Civitas, Oslo
Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen
Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo
Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, Bodø
Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark
Bjørn Samseth, Cicero, Oslo
Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen
Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø