Klima- og polarforskning

Medlemmar

Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder
Eivind Selvig, Civitas, Oslo
Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen
Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo
Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark
Bjørn Samset, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen
Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Liv-Hege Seglsten, GREEN Tech AS, Molde

Vil du vite meir om porteføljen Klima- og polarforskning?

Kontakt

Malin Lemberget Lund

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.