Klima- og polarforskning

Medlemmar

Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder
Eivind Selvig, Civitas, Oslo
Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen
Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo
Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark
Bjørn Samset, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen
Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Liv-Hege Seglsten, GREEN Tech AS, Molde

Vil du vite meir om porteføljen Klima- og polarforskning?

Kontakt

Malin Lemberget Lund

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.41 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.