Regionale vitensentre

Forskningsrådet forvalter tilskudd til de regionale vitensentrene. De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her er målet at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. 

Formålet med de regionale vitensentrene er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt.  

Sentrene som inngår i ordningen skal være et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere, foreldre og allmennheten i de forskjellige regionene.

Det er 13 regionale vitensentre

Altanterhavsparken, Ålesund

DuVerden, Porsgrunn

Inspiria, Sarpsborg

Jærmuseet, Sandnes og Nærbø

Nordnorsk vitensenter, Tromsø

Oslo vitensenter

VilVite, Bergen

ViteMeir, Sogn

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret Innlandet, Gjøvik

Vitensenter Nordland, Mo i Rana

Vitensenteret Sørlandet, Arendal

Vitenparken Campus Ås, Viken

Styringsgruppen for tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene (VITEN)

  • Ove Gunnar Drageset, professor i matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet (leder for styringsgruppen)
  • Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret
  • Leif Lømo, selvstendig konsulent og tidligere spesialrådgiver Statoil
  • Hanne Mari Sæther, rektor Heimdal videregående skole
  • Silje Ibsen, lærer ved Risør barneskole

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.