Regionale vitensentre

Forskningsrådet forvalter tilskudd til de regionale vitensentrene. De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her er målet at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. 

Formålet med de regionale vitensentrene er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt.  

Sentrene som inngår i ordningen skal være et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere, foreldre og allmennheten i de forskjellige regionene.

Det er 12 regionale vitensentre:

Altanterhavsparken, Ålesund
DuVerden, Porsgrunn
Inspiria, Sarpsborg
Jærmuseet, Sandnes og Nærbø
Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Oslo vitensenter
VilVite, Bergen
Vitensenteret i Trondheim
Vitensenteret Innlandet, Gjøvik
Vitensenter Nordland, Mo i Rana
Vitensenteret Sørlandet, Arendal
Vitenparken Campus Ås

Retningslinjer

Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet har utviklet egne retningslinjer for ordningen:

Andre dokumenter

 

På nettsidene til Vitensenterforeningen finner du mer informasjon.