Regionale vitensentre

Forskningsrådet forvalter tilskudd til de regionale vitensentrene. De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her er målet at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. 

Formålet med de regionale vitensentrene er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt.  

Sentrene som inngår i ordningen skal være et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere, foreldre og allmennheten i de forskjellige regionene.

Det er 12 regionale vitensentre

Styringsgruppen for tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene (VITEN)

  • Ove Gunnar Drageset, førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet (leder for styringsgruppen)
  • Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret
  • Leif Lømo, selvstendig konsulent og tidligere spesialrådgiver Statoil
  • Hanne Mari Sæther, rektor Heimdal videregående skole
  • Silje Ibsen, lærer ved Risør barneskole