Forskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Se frimerkeserien

Det er viktig med dialog om forskning og forskningsresultater, og hvordan dette kan bidra til å skape verdier og løse samfunnsutfordringer. Vi har flere tiltak for ulike målgrupper og egne forskningsprogrammer om forskningskommunikasjon.

Forskningsdagene er en av Europas største forskningsfestivaler. Her viser forsknings- og kunnskapsinstitusjoner over hele landet fram forskningen sin til allmenheten. Festivalen omfatter alt fra åpne laboratorier til debatter, forsker stand-up, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det meste er gratis og åpent for alle. Festivalen arrangeres hvert år i uke 38 og 39. Tema for 2020 er hjernen. 

I forskningskampanjen inviterer vi alle elever i landet til å hjelpe forskere med å skaffe data. Vi oppfordrer forskere som vil være med til å sende oss forslag.

Nysgjerrigper er vårt tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Målet er at barn skal få vite hva forskning går ut på, lære om forskning og selv prøve å forske. Skoleklasser kan abonnere på Nysgjerrigper-bladet, delta i Nysgjerrigper-konkurransen og bruke Forskningsrådets opplegg for arbeid med vitenskapelig metode i skolen. 

Unge forskere er en forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år. Deltakerne i Unge forskere kan vinne pengepremier og reiser til internasjonale konkurranser og samlinger. Ungdommene velger selv tema for prosjektene sine, og bidragene bedømmes av en jury som benytter fagkonsulenter fra universiteter og høgskoler.

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er at de besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. Forskningsrådet forvalter en tilskuddsordning for vitensentrene.