Vi skaper dialog om forskning og forskningsresultater, og hvordan dette kan bidra til å skape verdier og løse samfunnsutfordringer. 

Forskningsdagene er en av Europas største forskningsfestivaler. Her viser forsknings- og kunnskapsinstitusjoner over hele landet fram forskningen sin til allmenheten. Festivalen omfatter alt fra åpne laboratorier til debatter, forsker stand-up, foredrag og quizer. Det meste er gratis og åpent for alle. Festivalen arrangeres hvert år i uke 38 og 39. 

Nysgjerrigper er vårt tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Målet er at barn skal få vite hva forskning går ut på, lære om forskning og selv prøve å forske. Skoleklasser kan bruke Forskningsrådets opplegg for arbeid med vitenskapelig metode i skolen, Nysgjerrigpermetoden.

Konkurransen Unge forskere er en tverrfaglig forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år. Deltakerne velger tema og jobber selvstendig med prosjektene sine, som bedømmes av en jury og fagkonsulenter fra universiteter og høyskoler. Ungdommene kan vinne pengepremier og reiser til internasjonale konkurranser og samlinger.

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Målet er at de besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. Forskningsrådet forvalter en tilskuddsordning for vitensentrene.

Forskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Se frimerkeserien

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 12.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.