29 prosjekter for styrket norsk konkurransekraft

Regjeringen gjennom Forskningsrådet investerer 345 millioner kroner i prosjekter som blant annet skal utvikle digital treningsstøtte som medisin for personer med multippel sklerose og Parkinson, finne erstatninger for sement basert på aske fra Haraldrudanlegget og metoder for å redusere CO2-utslipp i produksjonen av aluminium.

to menn og to kvinner ser på to pcer
29 prosjekter får støtte gjennom utlysningene til Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

– Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes trenger vi forskning og innovasjon i næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere. Jeg er imponert over at det er så mange norske bedrifter som tenker nye tanker og utvikler smarte løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. 29 prosjekter i industri og tjenestenæringer, nano- og teknologikonvergens får finansiering fra Forskningsrådet i denne runden. Tre av disse er Kompetanse- og samarbeidsprosjekter. 

Forskning for omstilling 

Blant de som nå får tildeling er bedriften Inhibio AS i Oslo som får 8,8 millioner kroner til å utvikle en ny type plast ved hjelp av nanoteknologi som skal hindre begroing på maritime installasjoner. Materialet skal redusere bruk av skadelige kjemikalier som i dag brukes for å hindre begroing.  

Goodtech AS får støtte til å foredle asken på Haraldrudanlegget til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk samtidig som miljøpåvirkningen på jord og grunnvann ikke økes i bruks- og gjenbruksfasen. 

Bedriften Nanopower AS i Skien får 6 millioner kroner for å utvikle et system for å styre strøm i IoT-systemer. IoT står for ‘Internet of Things’ og handler om at alle tingene rundt oss kan kobles til internett. Prosjektet tar sikte på å muliggjøre svært mye lavere strømforbruk i IoT-systemer.   

Det er også tildelinger til reiselivsnæringen. Bedriften Nordvågen AS i Finnmark får 2,8 millioner kroner for å etablere et visningssenter inne i et fult operativt produksjonsanlegg for hvitfisk og kongekrabbe. Senteret skal fortelle historien til en moderne villfisknæring. Senteret skal bruke alle fem sanser i sin framstilling; smak, lyd, syn, lukt og følelse. 

Forskning lønner seg 

Forskning lønner seg for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. En ny SSB-rapport konkluderer med at bedrifter som har fått støtte fra Forskningsrådet, har høyere vekst og omsetting og antall ansatte.  

Det lover godt for den massive omstillingen vi skal gjennom de neste årene og som vil kreve enorm satsing på forskning og innovasjon. 

– Vi skal løse utfordringene som er knyttet til klima- og naturkrisen, skape nye arbeidsplasser i industri og i tjenestenæringer hele landet, sikre velferdssamfunnet og vi skal øke næringslivets forsknings- og utviklingsandel av BNP til to prosent. Derfor er jeg veldig glad for at så mange spennende prosjekter i næringslivet nå kan settes i gang, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse får finansiering 

Bedrift 

Prosjekt

Innstilt beløp (i 1000 kr)

Kommune 

Fylke

Inhibio AS

InhiFloat - Novel antifouling approaches for PE based flotation devices 

8 850 

Oslo

Oslo

Alginor AS 

Spesialcellulose fra Laminaria hyperborea for høyverdi applikasjoner produsert i tråd med legemiddelstandarden.  

16 000 

Haugesund 

Rogaland

NANOPOWER AS 

Nanopower technology enabling limitless IoT deployment 

6 197 

Skien

Vestfold og Telemark

NODE PHARMA AS

Product maturation of the Node Nanoparticle (NNP) technology for treatment of metastatic cancer 

16 000 

Oslo 

Oslo

NORCEM AS

Zero Carbon Emission Concrete 

7 200 

Oslo 

Oslo

GE HEALTHCARE AS 

Ready-to-Use formulation of Sonazoid for contrast enhanced ultrasound imaging and therapy 

16 000 

Oslo 

Oslo

MYWORKOUT AS

Myworkout GO som Medical Device. 
Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom 

16 000 

Trondheim 

Trøndelag

ONiO AS 

Development of highly accurate asset location systems based on self-powered wireless transmitter devices 

15 150 

Oslo 

Oslo

VITALTHINGS AS 

Sensor-based notification and alert system installed in each patient room enabling safe monitoring of psychiatric patients during night 

16 000 

Trondheim 

Trøndelag 

CURRENCE ROBOTICS AS 

Optimization and learning for Warehouse Logistics 

10 628 

Sula 

Møre og Romsdal

NORDVÅGEN AS 

Destinasjon Nordvågen - Visningssenter for villfisknæringen. 

2 830 

Nordkapp 

Troms og Finnmark

LINK RETAIL AS 

Retail Fresh 

8 168 

Oslo 

Oslo

SCIENCE AND TECHNOLOGY AS

ATELIER-EO: Automated machine learning framework tailored to Earth Observation 

6 930 

Oslo 

Oslo 

NAMMO RAUFOSS AS 

RakettAssistert Produkt 

16 000 

Vestre Toten 

Innlandet

HYDRO ALUMINIUM AS 

Development of novel technology with zero carbon emissions for primary aluminium production 

16 000 

Oslo 

Oslo

EVICI UTVIKLING AS 

Digital befaring 

3 500 

Lunner 

Viken

Ø M FJELD AS 

Minimering av treavfall på byggeplass gjennom tidligfase planlegging 

6 500 

Kongsvinger 

Innlandet

GOODTECH AS 

Karbonatisering av aske på Haraldrud Energigjenvinningsanlegg for anvendelse som bindemiddel i betong 

4 981 

Oslo 

Oslo

PRE DIAGNOSTICS AS 

PredARIA - A new biomarker system to predict ARIA side effects 

11 342 

Oslo 

Oslo

PLAACE AS 

Data-driven Real Estate Analysis and Matching 

14 986 

Oslo 

Oslo

NORDIQ PRODUCTS AS 

Robust and ultra-portable vital signs multi-monitor Life Saver [LiSa] 

11 165 

Trondheim 

Trøndelag  

MICROA AS 

SupaFLEX: Microalgal-derived sulfated polysaccharides as a novel multifunctional treatment of osteoarthritis 

5 335 

Sola 

Rogaland 

SOUNDSENSING AS 

On-Edge Anomaly Detection in Machinery Using Sound as a Data Source 

16 000 

Oslo 

Oslo

FACTIVERSE AS 

EXPLAIN: Explainable AI for automated fact-checking and additional insight - when facts are not enough 

6 257 

Stavanger 

Rogaland 

AIRSIDE INNOVATION AS 

From manual to AI-assisted airport safety reporting through human-AI teaming 

15 400 

Bodø 

Nordland

POINTBREAK AS 

Konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere i et plastraffineri. 

12 000 

Stavanger 

Rogaland 

SINTEF AS  

Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform (AMBIOS) (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt) 

20 000 

Trondheim 

Trøndelag 

Havforskningsinstituttet  

SALMON BROODSTOCK CARRYING STERILTY TO THE NEXT GENERATION (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt) 

20 000 

Bergen 

Vestland 

NOFIMA AS

ARRIVAL of cellular agriculture- Enabling biotechnology for future food production (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt) 

20 000 

Tromsø 

Troms

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.