24 millioner til å øke samfunnsnytten av EU-forskning

31 forsknings- og innovasjonsprosjekter med EU-finansiering er tildelt forsterkningsmidler som skal bidra til at resultatene blir gjort kjent og tatt i bruk i Norge.

Forsker i arbeid på en lab
31 ulike prosjekter er nå blitt tildelt til sammen 24 millioner kroner i forsterkningsmidler. Midlene finansierer aktiviteter som bidrar til at resultatene og den forskningsbaserte kunnskapen blir gjort kjent og tatt i bruk.

Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor har i Horisont 2020 deltatt i forsknings- og innovasjonsprosjekter til en verdi av over 100 milliarder kroner. Resultatene og kunnskapen fra denne deltakelsen er viktig for å sette fart på det grønne og digitale skiftet. 

Før å øke den samfunnsmessige effekten av denne forsknings- og innovasjonsaktiviteten, kan prosjektdeltakerne søke Forskningsrådet om forsterkningsmidler. Disse midlene finansierer aktiviteter som bidrar til at resultatene og den forskningsbaserte kunnskapen blir gjort kjent, tatt i bruk og således kommer til nytte i det norske samfunnet. 

– For å møte samfunnsutfordringene vi står overfor, trenger vi at ny forskning og innovasjon tas i bruk for å utvikle bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester, både i privat og offentlig sektor, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskingssystemet i Forskningsrådet. 

31 ulike prosjekter er nå blitt tildelt til sammen 24 millioner kroner i forsterkningsmidler. Pengene kan blant annet brukes til kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter, etablering av nasjonale nettverk eller å arrangere workshoper.  

– Forsknings- og innovasjonsprosjektene som finansieres av EU holder et høyt internasjonalt nivå. Det er gledelig å se at søknadene om forsterkningsmidler også er av høy kvalitet og har stor faglig bredde, sier Kristin Danielsen.  

Her kan du se oversikten over prosjekter som er tildelt støtte. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.