Tre nye sentre skal drive klinisk forskning på revmatisme, hodepine og kreft

Tre fagmiljøer får til sammen 384 millioner kroner over åtte år. Forskningen skal raskt komme pasientene til gode.

bilde av to personer som holder hender
Målet med sentrene er å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet, gi pasienter bedre og tidligere tilgang på den nyeste og beste behandlingen, legge til rette for næringsutvikling og en sterkere internasjonalisering av forskningen. Foto: National Cancer Institute/unsplash.com

– Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer. Pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i studiene. Sentrene vil også bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer her i Norge. Det er i tråd med regjeringens mål om offentlige helse- og omsorgstjenester i verdensklasse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Målet med sentrene er å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet, gi pasienter bedre og tidligere tilgang på den nyeste og beste behandlingen, legge til rette for næringsutvikling og en sterkere internasjonalisering av forskningen.

Disse får støtte i inntil åtte år:

  • Forskningssenter for klinisk kreftbehandling - MATRIX, Oslo universitetssykehus

Senteret skal bidra til å forbedre overlevelse og livskvalitet for pasienter med kreft som det er vanskelig å kurere. Senteret ønsker å utvikle persontilpasset behandling og behandling som er tilpasset molekylære forandringer i kreftsvulstene. Kreftforeningen medfinansierer senteret som ledes av Åslaug Helland. Det er flere samarbeidspartnere i senteret, både universitet og flere sykehus.

– Jeg er glad for at vi får et flaggskipsenter på persontilpasset kreftbehandling. Vi har svært gode kreftforskningsmiljøer i Norge, og dette senteret vil styrke dem også inn i "Mission Cancer" satsingen til EU og mot næringslivet. Og det er flott Kreftforeningen finansierer dette sammen med Forskningsrådet. Samfinansiering med pasient- og brukerorganisasjonene gir synergier og bidrar til at vi får mer ut av ressursene prioriteringene i helseforskningen, sier Kjerkol.

– Klinisk forskning er en prioritert satsing for Kreftforeningen: Vi ønsker at så mange pasienter som mulig skal inkluderes i kliniske studier. Når vi bevilger 64 millioner kroner for å få dette nye senteret på plass, er det i visshet om at kreftsyke fra hele landet nå vil få bedre behandling. Samtidig kommer den fremragende forskningen ved senteret til å generere masse ny kunnskap og store framskritt for kreftsaken, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

  • REMEDY - forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus

Senteret skal utvikle nye behandlinger for pasienter med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer. Disse sykdommene er knyttet til økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet, langvarige smertetilstander og invaliditet. Senteret skal ledes av Espen Andre Haavardsholm.

–Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettsykdommer er en stor belastning for mange, men også for samfunnet som helhet. Dette senteret vil bety mye for mange pasienter og vil kunne bidra til økt livskvalitet. Forskningsmiljøet er allerede i forskningsfronten og senterstatusen vil i enda større grad synliggjøre norsk revmatologisk forskning internasjonalt, sier helseministeren. 

  • Norsk hodepinesenter ved NTNU

Hodepinesykdommer utgjør en stor sykdomsbyrde og er en av de viktigste årsakene til uførhet. Nå skal forskere ved NTNU finne bedre behandling for hodepine og migrene. Senteret ledes av Erling Tronvik og har samarbeidspartnere i alle helseregionene i Norge.

– Hodepinesykdommer er smertefulle og mange opplever at diagnosen ikke blir tatt på alvor. Målet med prosjektet er å bidra til at alle pasienter med hodepinesykdommer tilbys effektiv og treffsikker behandling slik at de kan få bedre livskvalitet, sier Kjerkol.

Forskning gjennom pasientinvolvering

I vurderingen av sentrene er det lagt stor vekt på hvordan sentrene kan bidra til å utvikle kunnskapsbaserte tjenester og at pasientene lyttes til i prioritering, planlegging og gjennomføring av kliniske studier.

– Forskningssentrene er en viktig langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Jeg har store forventninger til at disse sentrene vil løfte norsk klinisk forskning på hodepine, kreft og revmatisme til et nytt nivå – og det er også viktig at sentrene involverer næringsliv og innovasjonsaspekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Forskningssentre for klinisk behandling er en ordning som bygger på anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien.

Se søknadsresultatet for Forskningssenter for klinisk behandling: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/#results

Tildelinger desember 2021: Se hvem som har fått midler fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.