Tildelinger

Her offentliggjøres søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Tildelinger 2021

Juni

Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 17. februar

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med søknadsfrist 17. mars

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

EU-nettverk til Horisont Europa med søknadsfrist 12. mai

April

Studententreprenørskap med søknadsfrist 17. mars