Oversikt over tildelinger

Her finner du tidspunkter for når vi planlegger å offentliggjøre søknadsresultater for mange av de store utlysningene våre.

Søknadsresultater blir publisert under utlysningen du søkte på. For å få varsel når resultatene er publisert, kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter på nettsidene våre, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Merk at foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

Aktuelle tildelinger

Nedenfor finner du noen av våre planlagte tildelinger. Vi publiserer tildelingene etter hvert som resultatene for hvert tema blir klare. Du finner en liste over prosjektene som har fått tildelt støtte i søknadsresultatene for utlysningen. Resultatene blir også kunngjort i nyhetsbrevet vårt.  

Oversikt over planlagte tildelinger 

Uke 39

 • Muliggjørende teknologier (Kun Forskerprosjekt)

Medio september

 • Helse (Kun Forskerprosjekt)
 • Velferd, kultur og samfunn (Kun Forskerprosjekt)

Uke 27:  

 • Naturvitenskap og teknologi 

Uke 25:  

 • Samisk 
 • Klima og polar 
 • Global utvikling og internasjonale relasjoner 
 • Velferd, kultur og samfunn (Kun Samarbeidsprosjekt)
 • Utdanning og kompetanse 

Uke 24:  

 • Energi, transport og lavutslipp 
 • Helse 
 • Petroleum 
 • Hav 
 • Muliggjørende teknologier 
 • Landbasert mat, miljø og bioressurser 

Utlysninger:  

Se alle publiserte søknadsresultater

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.