Oversikt over tildelinger

Her offentliggjør vi søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Søknadsresultater for Forskerprosjekt-utlysningene med frist 2. februar 2022

I månedsskiftet august-september finner du oversikt hvilke søknader som blir innvilget på denne siden.

Gjennomførte tildelinger i 2022

 

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med søknadsfrist 9. februar 2022

Alle søknadsresultatene er publisert på utlysningen.

Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse perspektiv med søknadsfrist 9. februar 2022

Alle søknadsresultatene er publisert på utlysningen.

Kompetansebyggende prosjekt for næringsliv med søknadsfrist 9. februar 2022

Alle søknadsresultatene er publisert på utlysningen.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Alle søknadsresultatene er publisert på utlysningen.

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet med løpende søknadsfrist

Alle søknadsresultatene blir publisert på utlysningen.

Gjennomførte tildelinger 2021

Desember

September

Juni

April

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 05.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.