Tildelinger

I desember offentliggjør vi søknadsresultater for mange av årets store utlysninger.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Vi vil oppdatere med mer presise datoer når tiden nærmer seg.

Når resultatene er klare, vil vi også lenke opp lister over innvilgede prosjekter fra denne siden.

Der foretak er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner, se informasjon om innsidehandel og børsnotering.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare. Ikke alle vil motta svarbrev før jul.

Søknadsresultater i uke 50/51

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (løpende)

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 50/51
Antall søknader: 187 
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 50/51
Totalt søkt beløp: 1,8 milliarder kroner

Søknadsresultater i uke 51

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (frist 2. september)

Et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er et prosjekt der forskningsorganisasjon er søker og prosjektleder, men der problemstillingen er utarbeidet i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren. Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 51
Antall søknader: 412 
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 51
Totalt søkt beløp: 4,7 milliarder kroner

Forskerprosjekt – se informasjon om søknadsbehandlingen (frist 25. mai)

Tildelingene gjelder disse tre utlysningene: Forskerprosjekt for fornyelse, forskerprosjekt for unge talenter og forskerprosjekt for internasjonal mobilitet.

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 51
Antall søknader: 2363
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 51
Totalt søkt beløp: 23,5 milliarder kroner

Førkommersielle anskaffelser (frist 16. september)

En førkommersiell anskaffelse utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som møter offentlig sektors behov. Virksomheter i offentlig sektor kan søke.

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 51
Antall søknader: 3
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 51
Totalt søkt beløp: 30 millioner kroner

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (frist 16. september)

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Virksomheter i offentlig sektor kan søke.

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 51
Antall søknader: 66 
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 51
Totalt søkt beløp: 410 millioner kroner


Søknadsresultater i februar 2021

Radikalt nyskapende forskerprosjekt (frist 2. september)

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Målgruppen er forskningsorganisasjoner.

Porteføljestyret vil vedta hvilke søkere som får bevilgning i begynnelsen av februar.

Antall prosjekter med tildeling: Informasjon kommer i uke 51
Antall søknader: 41
Totalt tildelte midler: Informasjon kommer i uke 51
Totalt søkt beløp: 79,7 millioner kroner