Tidsplan for tildelinger

Her offentliggjør vi søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Kommende tildelinger

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (søknadsfrist 9. februar 2022)

Forskerprosjekter (søknadsfrist 2. februar 2022)

Gjennomførte tildelinger i 2022

Utlysninger på teknologikonvergens (søknadsfrist 15. september 2021)

Nasjonal forskerskole (søknadsfrist 15. september 2021)

Gjennomførte tildelinger 2021

Desember

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar 2021

Pilot-E 2021: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem (søknadsfrist 15. september)

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv (søknadsfrist 15. september)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og Førkommersielle anskaffelser (søknadsfrist 15. september)

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Forskningssenter for petroleum (søknadsfrist 15. september)

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet (søknadsfrist 18. nov 2020)

ACT3 – CO2-håndtering (søknadsfrist 15. mars 2021)

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger (søknadsfrist 15. september)

Pilot Helse – Hovedutlysning (søknadsfrist 15. september)

Forskningssenter for klinisk behandling (søknadsfrist 12. mai)

September

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen med søknadsfrist 12. mai

Grønn plattform - hovedutlysning med frist 12. mai

Juni

Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 17. februar

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med søknadsfrist 17. mars

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

EU-nettverk til Horisont Europa med søknadsfrist 12. mai

April

Studententreprenørskap med søknadsfrist 17. mars

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.