Tildelinger

Her offentliggjøres søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Når resultatene er klare, finner du de innvilgede prosjektene på siden for alle søknadsresultater.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Pilot-E: Maritim transport og klimanøytral industri (frist 16. september)

Liste over prosjekter som får bevilgning i første runde ble offentliggjort i nyhetssak 18. desember. Fullstendig liste offentliggjøres på siden for alle søknadsresultater i siste halvdel av januar

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.