Tildelinger

Her offentliggjøres søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Når resultatene er klare, finner du de innvilgede prosjektene på siden for alle søknadsresultater.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Tildelinger 2021

April

Studententreprenørskap med søknadsfrist 17. mars

Juni

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 17. februar

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med søknadsfrist 17. mars