Oversikt over tildelinger

Her finner du tidspunkter for når vi planlegger å offentliggjøre søknadsresultater for mange av de store utlysningene våre.

Søknadsresultater blir publisert under utlysningen du søkte på. For å få varsel når resultatene er publisert, kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter på nettsidene våre, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Merk at foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

Aktuelle tildelinger

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022 med løpende søknadsfrist

Vi publiserer tildelingene etter hvert som resultatene for hvert tema blir klare. Du finner en liste over prosjektene som har fått tildelt støtte i søknadsresultatene for utlysningen.

Publisert: 

  • Maritime næringer
  • Fiskeri og andre marine næringer, inkludert foredling av fangstet sjømat
  • Innovasjon i havbruksnæringen
  • Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer 
  • Teknologikonvergens
  • Miljøvennlig energi og lavutslipp 
  • Petroleum
  • Industri og tjenestenæringer

Andre utlysninger

Klikk på utlysningen for å se publiserte søknadsresultater

Januar:

Se alle publiserte søknadsresultater

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.43 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.