Tildelinger

Her offentliggjøres søknadsresultater for mange av de store utlysningene.

Nedenfor ser du når vi planlegger å offentliggjøre resultatene fra mange av årets utlysninger. Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Tildelinger 2021

Aktuelt nå

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar

Annonsering av resultat for søknadene til Fellesløft IV i utlysningen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt var planlagt til oktober, men er utsatt på ubestemt tid. Les om bakgrunnen i denne nyhetssaken.

Øvrige søknadsresultater til Forskerprosjekt-utlysninger med frist 10. februar 2021 er publisert: Søknadsresultat for Forskerprosjekt-utlysningene.

Kommer

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Søknadsresultater offentliggjort

September

Samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen med søknadsfrist 12. mai

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 12. mai mottok 24 søknader. Utlyst beløp var 50 millioner kroner. Det er søkt om 311 millioner kroner.

Grønn plattform - hovedutlysning med frist 12. mai

Juni

Forskerprosjekt med søknadsfrist 10. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med søknadsfrist 17. februar

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2021 med løpende søknadsfrist

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med søknadsfrist 17. mars

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

EU-nettverk til Horisont Europa med søknadsfrist 12. mai

April

Studententreprenørskap med søknadsfrist 17. mars