Satser videre på forskning om forskning og innovasjon

To av sentrene som skal gi økt forståelse av norsk forskning og innovasjon, får støtte i tre nye år.

Forskning og innovasjon spiller en viktig rolle for omstillingen av næringslivet og for utviklingen av samfunnet. Hvert år investerer det offentlige mer enn 35 milliarder kroner i forskning og innovasjon, i tillegg til den betydelige innsatsen fra privat sektor. For at disse pengene skal være vel anvendt, trengs solid kunnskap om hvordan forsknings- og innovasjonssystemet fungerer.

I 2016 startet Forskningsrådet opp de første to av i alt tre forskningssentre som skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for forsknings- og innovasjonspolitikken: R-Quest ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, og OSIRIS ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo. Sentrene får finansiering fra Forskningsrådet i inntil åtte år, under forutsetning av en positiv evaluering etter de første fem.

Et internasjonalt ekspertpanel har evaluert sentrene og anbefalt Forskningsrådets styre å videreføre begge. Anbefalingen ble tatt til følge av styret i februar.

— God kunnskap om sektoren er grunnleggende for jobben vi gjør og for rådene vi gir til myndighetene om prioriteringer og utvikling av forsknings- og innovasjonssystemet. R-Quest og OSIRIS får mye skryt i evalueringsrapporten, og vi er veldig glade for kunne videreføre sentrene, sier Kristin Danielsen, områdedirektør i Forskningsrådet.

Les rapporten: Midterm evaluation of FORINNPOL centres 2020 (pdf)

Bygger langsiktig kompetanse

De to sentrene har forskjellige formål: R-Quest skal gi innsikt i hvordan kvalitet i forskningen kan forstås og videreutvikles, mens OSIRIS skal gi forståelse av hvordan resultater og effekter av forskningen oppstår og kanaliseres.

Evalueringsutvalget påpeker at disse problemstillingene er helt sentrale for den videre utviklingen av forsknings- og innovasjonspolitikken. De legger vekt på at den lange tidshorisonten for sentrene er vesentlig for å bygge nødvendig kompetanse og gjennomføre prosjektene som er planlagt. Utvalget mener at konsortiene er bygd opp på en god måte, også med tanke på å tiltrekke seg kompetanse.

Utvalget viser samtidig til at det har tatt noe tid for sentrene å komme i full drift, og at det i siste fase av senterperioden er viktig å prioritere samarbeid med brukere og interessenter på politikkområdet.

Mer om forskning og innovasjon

I tillegg til de to sentrene som er evaluert i denne runden, startet et tredje senter opp i 2019. Senteret INTRANSIT skal studere hvordan omstillingen til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes, og er som OSIRIS plassert ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo.

R-Quest, OSIRIS og INTRANSIT er finansiert gjennom Forskningsrådets satsing for forskning for forsknings- og innovasjonspolitikken, FORINNPOL.

I Prosjektbanken kan du lese mer om sentrene og andre forskningsprosjekter finansiert gjennom FORINNPOL .

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.