Gå direkte til innhold
 

Bestemmelser om habilitet og tillit

Forskningsrådet har detaljerte bestemmelser om habilitet og tillit og faste prosedyrer for behandling av habilitets- og klagespørsmål.

Bestemmelsene om habilitet og tillit finner du i spalten til høyre.

Habilitets- og klagegruppen består av ansatte i Forskningsrådet og er et rådgivende organ som bistår styrende og rådgivende organer, fageksperter og administrasjonen. Basert på lovverket og Forskningsrådets egne bestemmelser skal gruppen vurdere habilitets- og klagespørsmål i forbindelse med søknader om FoU-midler.
 
Klageutvalget består av eksterne representanter og er oppnevnt av Forskningsrådets hovedstyre. Klageutvalget behandler klager på saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler i premissene for det faglige skjønn i forbindelse med konkrete søknader. Den interne Habilitets- og klagegruppen gir råd i forbindelse med klagesaker før de behandles i det eksterne utvalget.

Publisert:
23.01.2004
Sist oppdatert:
03.04.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no