I alle prosjekter med samarbeidspartnere, skal prosjektansvarlig inngå avtaler med partnerne senest tre måneder etter at dere har fått kontrakten fra oss.

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig, og prosjektansvarlig er ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere FoU-leverandører og underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på leveranser mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet.

Har du spørsmål rundt samarbeidsavtaler?

Nina Hedlund