I alle prosjekter med samarbeidspartnere, skal prosjektansvarlig inngå avtaler med partnerne senest tre måneder etter at dere har fått kontrakten fra oss.

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig, og prosjektansvarlig er ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere FoU-leverandører og underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på leveranser mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet.

Har du spørsmål rundt samarbeidsavtaler?

Nina Hedlund

    Strategi, rådgivning og samfunnsdialog

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.