Prosjekter som skal ha samarbeidsavtaler

I alle prosjekter med samarbeidspartnere, skal prosjektansvarlig inngå avtaler med partnerne senest tre måneder etter at dere har fått kontrakten fra oss.

Roller i samarbeidsavtaler

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig, og prosjektansvarlig er ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Bruk av FoU-leverandører og underleverandører

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere FoU-leverandører og underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Skal det betales merverdiavgift i samarbeidsavtaler?

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på leveranser mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet.

Har du spørsmål rundt samarbeidsavtaler?

Nina Hedlund

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.