Tidligere satser til rapportering

Her finner du satsene du skal bruke i rapportering av forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger.

Beløp oppgitt i hele kroner.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

906 000

938 000

970 000

1 004 000

1 039 000

1 067 000

1 095 000

1 130 000