Prosjektendringer

Når det er endringer i prosjektet, er det viktig at dere melder dette inn til oss med en gang. Vi behandler søknader om prosjektendringer fortløpende.

Vi ønsker informasjon om utviklingen i prosjektet. Dersom det oppstår noe i prosjektet som ikke følger avtalt plan, må vi ha beskjed om det.

Dere søker om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som søker om prosjektendringer på vegne av prosjektansvarlig.

Vi ønsker at all dialog om prosjektet skal gå via Mitt nettsted.

Denne veiledningen viser hvordan dere skal gå fram når dere skal søke om prosjektendringer.

Hva kan dere søke om å endre?

I en søknad må dere begrunne hvorfor dere har behov for å endre prosjektplanen. Dere kan søke om å endre

  • prosjektperiode / framdriftsplan
  • økonomi
  • stipend
  • samarbeidspartnere
  • mål
  • prosjektsammendrag
  • prosjektansvarlig
  • laste opp vedlegg

Populærvitenskapelig framstilling endres i forbindelse med vanlig rapportering.

Dersom det er behov for å endre flere ting i prosjektet, kan dere søke om dette samtidig. Vi behandler bare én søknad om prosjektendring i et prosjekt om gangen.

Skifte av administrativt ansvarlig og prosjektleder

Skifte av administrativt ansvarlig eller prosjektleder skal gis på Mitt Nettsted under menyvalg "Søknadsstatus" og/eller "Prosjektinfo/Rapporter".

Skifte av administrativt ansvarlig skal meldes umiddelbart til Forskningsrådet. Det er administrativt ansvarlig som slutter som må melde endringen på gjeldende søknader/prosjekter.

Skifte av prosjektleder krever Forskningsrådets samtykke. Det er prosjektleder som slutter som må anmode om endring. Oppgi navn på ny prosjektleder med korrekt kontaktinformasjon. Klikk «Send forespørsel» og ny prosjektleder får en e-post fra deg, hvor vedkommende blir bedt om å godta eller avvise din forespørsel om skifte av rolle på Mitt nettsted. Hvis forespørselen blir avvist, må prosjektansvarlig ta kontakt med vedkommende eller sende ny forespørsel til en annen person.

Behandling av søknad om endringer

Etter å ha sendt inn en søknad om prosjektendringer til Forskningsrådet, vises status, "Mottatt", på Mitt nettsted. 

Vi behandler søknader om prosjektendringer etter hvert som de kommer inn. Du kan følge statusen i behandlingen på Mitt nettsted. Dere får en e-post hvis vi har behov for tilleggsopplysninger. Dere får også en e-post når resultatet på søknaden om endring er klart.

Mitt nettsted gir oversikt over de fem siste prosjektendringene som er meldt inn.

Dersom endringene dere søker om utløser en kontraktsendring, gir vi dere beskjed om det. 

Har du spørsmål om prosjektendringer?

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet hvis du har spørsmål om prosjektendringer. Kontaktpersonen finner du på Mitt nettsted.