- Søknaden trenger gode pådrivere

– Å søke ITN-midler er en krevende prosess. Det viktige er å ha tro på selve prosjektet og samarbeide med kompetente pådrivere, sier Erik Agner, daglig leder i Polypure.

Erik Agner i Polypure får innvilget ITN forskning
- Det er det faglige utbyttet i ITN-prosjektet som er viktig for oss, sier Erik Agner, daglig leder i Polypure.

Oslo-baserte Polypure er en av søkerne som i år har kommet gjennom ITN (Innovative Training Networks)-nåløyet og får finansiert to doktorgrader.

Virksomheten ble startet i 1999 og er i dag verdensledende innen avansert teknologi for å separere kjemiske blandinger i sine enkelte bestanddeler. 

Agner sier den største motivasjonen for å inngå i et slikt samarbeidsprosjekt, er nettverket bedriften får. Det gir stor nytteverdi og mange fordeler, det vet han etter å ha vært med i et tilsvarende prosjekt tidligere.

– Vi er selv produsenter, ikke brukere, av våre substanser. Å få feedback fra andre forskere om hva som funker eller ikke ved et produkt, er gull verdt. Det kan være vanskelig å få denne informasjonen direkte fra kunder, sier han.

Faglig utbytte

Agner beskriver Polypure som en liten brikke i prosjektet som teller 15 partnere, det er stor spredning i kompetanse og fagområde. Å velge sine samarbeidspartnere nøye, er helt avgjørende, ifølge Agner.

– Vi har et nettverk som kjenner oss godt. Passer vi inn i prosjektet partnerne ser for seg, da er vi gjerne med. Det er det faglige utbyttet som er viktig for oss.

Det gjelder å vite hvorfor man vil søke, og velge rolle i prosessen utfra ressursene man har tilgjengelig, mener Agner.

– Alene hadde vi ikke klart det. Polypure er en liten bedrift og kan ikke gå inn i hva som helst. Vi er med i søkeprosessen, men driver den ikke. Det viktige er å ha tro på selve prosjektet og samarbeide med gode pådrivere.

Å få feedback fra andre forskere om hva som funker eller ikke ved et produkt er gull verdt

Erik Agner

Søk på ny!

Blant Polypure sine kunder dominerer særlig biotek-, nanotek- og farmasøytisk industri.

– Vi lager "hjelpekjemikalier" som forbedrer andres produkter. Alle våre produkter blir laget av en polymer (PEG) der vi retter oss mot kunder med spesielt høye renhetskrav. Det er et smalt felt med et veldig bredt anvendelsesområde, forteller Agner.

EU-prosjektene Polypure deltar i, tar blant annet for seg nye metoder for behandling av ondartet kreft. I denne omgang er det altså to doktorgradsstudenter som skal jobbe med dette feltet, og ITN-ordningen er med på å gjøre dette mulig.

– Kundeprosjektene vi er involverte i er hver for seg unike og krever spesiell tilpasning av produkt, kvalitet og teknologi for fremstilling. Vi har forsket på dette i 20 år og mye gjenstår å gjøre.

Å søke ITN-midler er en krevende prosess, og konkurransen er tøff. Det måtte fire forsøk til før Polypure og partnerne lyktes.

– Selv om det er vanskelig, gjelder det å ikke gi seg. Søknaden trenger folk som er veldig kompetente og driver prosessen. Blir søknaden avslått, gjelder det å følge opp tilbakemeldingene og søke på ny! anbefaler Agner.

Les mer om:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:11 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.