Tips fra bedrifter som har lykkes med forsknings- og innovasjonsprosjekter i EU

Hvordan kan bedrifter lykkes med forskning og innovasjon i Horisont Europa? Her får du tips fra fire norske bedrifter som har nådd opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tipsene fra bedriftene

Smerud Medical Research International AS deltar EU-prosjekter hvor de samarbeider tett med verdensledende kliniske forskningsmiljøer.

Smerud Medical Research: – Start i god tid

Tips fra SMERUD:

  • Start i god tid. Ikke undervurder hvor mange detaljer som skal på plass, eller hvor mye teknisk som kan gå feil, eller svært sakte.

  • Ha aktiv dialog med våre eksperter: NCP-ene.

  • Vær svært nøye med konsortieavtalene du inngår. 

Les mer om Smerud Medical research: Samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer betyr mest

FlowPhys: – Søk støtte til prosjektetablering

FlowPhys utvikler avanserte løsninger innen fornybar energi og deltar i åtte EU-prosjekter. 

Tips fra FlowPhys:

  • Søk midler fra oss i Forskningsrådet til prosjektetablering. Støtte til prosjektetablering og posisjonering (PES). PES er en ordning i Forskningsrådet som gir penger til norske aktører som søker Horisont og målet er at midlene skal bidra til å øke kvaliteten på EU-søknader.

Les mer: Tar forskningen til markedet

ABB: – Vær klar over regler for kjøp av varer og tjenester 

Trondheim er fyrtårn i EU-prosjektet +CityxChange og ABB skal levere smarte styringsløsninger for å redusere energiforbruket.

Tips fra ABB:

  • Sett deg inn i hva den kommersielle støtten fra EU kan brukes til. Støtte fra EUs Horisont-program kan for eksempel ikke benyttes til kjøp av varer og/eller tjenester fra andre deltagere i prosjektet.

  • Allier deg med en prosjektpartner som driver søknadsprosessen videre.

Les mer: Vi blir mer synlige og får bedre nettverk

Herøya Industripark: – Viktig å samarbeide med gode forskningsinstitusjoner

Herøya Industripark AS deltar sammen med SINTEF Industri i Horisont-prosjektet PyroCO₂. Her skal klimagassen CO2 bli til lønnsom business, samtidig skal prosjektet bidra til nullutslipp og en bærekraftig økonomi.

Tips fra Herøya Industripark AS:

  • Samarbeid med gode partnere når du setter sammen prosjektet.
    Det er veldig krevende å gjøre dette alene. 

Les mer: Vil bidra i det grønne skiftet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.