– Forskningsrådets støtte gjorde det mulig å få ERC-midler

Forskningsrådets nasjonale ordninger kan være et springbrett for de som senere vil søke Det europeiske forskningsrådet (ERC). Vi har snakket med tre yngre forskere som anbefaler andre å søke Forskningsrådet før de søker europeiske midler.

Forskningsrådet har en viktig rolle i å legge til rette og hjelpe norske søkere å lykkes i Det europeiske forskningsrådet (ERC). Mange av de som allerede har fått ERC-midler har benyttet seg av de nasjonale ordningene.

En av dem som har fått 3-årig mobilitetstipend fra Forskningsrådet, og i tillegg innvilget ERC-søknad, er Johanne T. Jacobsen . Hun får 15 millioner fra ERC til å forske på immunforsvaret, og hvordan vi kan få antistoffer som jobber bredere mot covid-19 . For øyeblikket er hun forskningskandidat på Rockefeller University i USA.

– Motivasjonen og informasjonen jeg fikk fra Forskningsrådet var helt avgjørende for meg

Johanne hadde allerede ambisjoner om å søke ERC da hun søkte Forskningsrådets midler, og mener støtten fra Forskningsrådet gjorde det mulig for henne å få ERC Starting Grant.

Johanne T. Jacobsen har fått 15 millioner fra ERC til å forske på immunforsvaret.

Livet som postdoc i USA er tøft, og den økonomiske tryggheten sørget for at hun kunne fokusere 100 prosent på forskningen. Støtten og veiledningen var til stor hjelp og motivasjon.

– Med Forskningsrådets mobilitetsstipend lærte jeg ny teknologi som jeg brukte i vitenskapelige publikasjoner samtidig som jeg etablerte min egen nisje. Dette var viktig for ERC-søknaden min. Utenom de økonomiske midlene jeg fikk fra Forskningsrådet, fikk jeg støtte og oppmuntring fra kontaktpersonene for Horisont Europa. Det er helt klart krevende å skrive en ERC Starting Grant-søknad, så den motivasjonen og informasjonen jeg fikk var helt avgjørende for meg, sier Johanne.

Nasjonale ordninger forbereder deg godt til ERC-søknaden

Forskningsrådet har tilpasset en del av sine ordninger for å fungere som en kvalifiseringsarena for å kunne søke EU på et senere tidspunkt. For Johanne ble mobilitetsstipendet en fin ramme og veiviser da hun skulle søke ERC.

– Søknaden til Forskningsrådets mobilitetsstipend er lagt opp slik at man må tilfredsstille noen av de samme kriteriene som i en ERC- søknad, men i mindre skala. Dermed blir man vant med formatet, og samtidig kan man gå målrettet inn i prosjektet, vitende om at hvis man gjennomfører prosjektet stiller man sterkt i kampen om EU-midler, sier Johanne.

Fikk en konkurransedyktig ERC-søknad med hjelp fra nasjonale midler

Eivind Andreas Baste Undheim har mottatt midler fra Forskerprosjekt for unge talenter og POS-ERC. Han mener at en søknad til Forskningsrådet gir et godt grunnlag for å senere kunne skrive en god og konkurransedyktig ERC-søknad.

– Innvilget søknad fra Forskerprosjekt for unge talenter er et tegn på at ideen din er god og verdt å bygge videre på i form av en søknad til ERC, forteller Eivind.

Eivind Andreas Baste Undheim har mottatt midler fra Forskerprosjekt for unge talenter og POS-ERC.

Opplevde fleksibilitet og forståelse

Eivind setter pris på fleksibiliteten til Forskningsrådet når det kommer til endringer og utsettelser av prosjektet i forbindelse med ny ERC-søknad. Han synes prosessen med Forskningsrådet ga et veldig godt grunnlag for å forberede søknaden til ERC. Selv ventet han en ekstra runde etter at første ERC-søknad fikk avslag.

– Det at man ikke trenger å bruke Forskningsrådets støtte til ny ERC-søknad med én gang, tror jeg er veldig viktig. Min Forskerprosjekt for unge talenter-søknad var på mange måter et utkast til min første ERC-søknad, så jeg ville ta meg tid til å bygge videre på den. Så med et forskerprosjekt for unge talenter som grunnlag, samt preliminære data fra eksperimenter finansiert av Forskningsrådets støtteordning, kunne jeg sette sammen en mye sterkere søknad, sier han.

Hadde ERC i tankene da han søkte midler fra Forskningsrådets Forskerprosjekt for unge talenter

Sven Klingler har mottatt ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro Foto: Handelshøyskolen BI, Torbjørn Brovold

Sven Klingler har mottatt ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro for sitt forskningsprosjekt på friksjoner mellom långivere og låntakere i finansmarkedet. Før det fikk han midler fra Forskerprosjekt for unge talenter. Han hadde allerede planer om en ERC-søknad da han søkte om støtte fra Forskningsrådet.

– Jeg hadde ikke søkt ERC-støtte om det ikke var for Forskningsrådet. Støtten var utrolig nyttig og til god hjelp for meg. Første gang jeg søkte fikk jeg avslag, men tilbakemeldingene var veldig verdifulle. Disse brukte jeg til å forbedre søknaden min, noe som resulterte i både Forskningråds-støtte, men også finansiering fra ERC, sier Sven.

Motiverende prosess

Sven synes selve søknaden til Forskningsrådet var litt enklere å skrive enn den europeiske, og derfor var den ideell som et utgangspunkt. Selve prosessen var også motiverende.

– Jeg tenkte at sjansen for å få innvilget støtte fra ERC var veldig liten. Men siden arbeidet mitt kunne brukes til en lignende søknad for Forskningsråds-midler, som jeg antok det var mindre konkurranse om , klarte jeg å holde motivasjonen oppe gjennom hele prosessen, sier Sven.

Råd til andre forskere som har ambisjoner om midler fra Det europeiske forskningsrådet:

Johannes tips:

– Vær målrettet og sats stort. Start i god tid og bruk Forskningsrådets ressurser og erfaring med EU- søknader. Horisont Europa-teamet til Forskningsrådet sitter med uvurderlig erfaring om hva som er lurt å gjøre med tanke på EU-søknader. Finnes det en teknologi som forskningen din vil dra nytte av, men som ikke er etablert der du er enda, så bør du dra ut og tilegne deg kunnskapen.

Eivinds tips:

– Ikke vær redd for å søke, og start så tidlig at du kan legge inn en ekstra søknad i tilfelle du blir utestengt et år, eller trenger ekstra tid til å tenke over hvor du vil med neste forsøk. Bruk tiden til å gruble over prosjektet, og benytt deg av mulighetene som er tilgjengelig ved å ta til deg tilbakemeldinger fra ulike kolleger. Min første søknad gikk nesten igjennom, men prosjektet hadde veldig godt av å godgjøre seg noen år til og gå noen runder som søknader til både Forskningsrådet og ERC.

Svens tips:

–  Du burde definitivt søke hos både Forskningsrådet og ERC. Det er veldig nyttig å starte med en Forskningsråd-søknad, og dermed få en stor del av forskningsspørsmålene og prosjektorganisasjonen på plass før du starter på ERC-søknaden.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.