- Du må ha en CV og idé utenom det vanlige

Det er ikke mange som blir tildelt ERC Advanced Grant. Du må være blant de beste av de beste europeiske forskerne. Andreas Stohl ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) er en av dem. Han lyktes på andre forsøk.

Andreas Stohl ved NILU fikk gjennomslag i ERC for sitt prosjekt, med hjelp fra Forskningsrådet. (Illustrasjon: NILU)
Andreas Stohl ved NILU fikk gjennomslag i ERC for sitt prosjekt med å studere turbulens i atmosfæren. (Illustrasjon: NILU)

Formålet med ERC Advanced Grants er å støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. Søkeren forventes å ha en imponerende merittliste over minst ti år og en veldokumentert lederprofil.

– ERC ønsker eksellens. Du må ha en kombinasjon av en god CV og en god idé for å lykkes i denne konkurransen. ERC vurderer bare eksellens, ingen andre kriterier, slik det er i ellers Horisont 2020, sier seniorforsker Andreas Stohl ved NILU.

– Konkurransen er virkelig tøff. Under 10 prosent av prosjektforslagene får støtte. Sammenlign din egen CV med CV-en til de som har fått støtte i ERC. Navnene deres ligger på nettet. Har du ikke en god nok CV, kaster du bort både din egen og evaluatorenes tid, sier han. 

Prøvde på nytt

Han fikk merke den knalltøffe konkurransen da han leverte et prosjektforslag for to år siden.

– Jeg mislyktes da jeg prøvde første gangen. Jeg nådde nesten opp, men ikke helt. Denne gangen foreslo jeg et annet tema, men det som trolig var avgjørende for at jeg lyktes, var at prosjektet inneholder en mye tettere kombinasjon av modellering og målinger enn tidligere. Mange teoretikere glir inn i en "drømmeverden" som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. I et ERC-prosjekt må du åpne opp og ikke bare arbeide innenfor ditt eget fagområde. Det er i kombinasjonen av modellering og eksperiment at de vitenskapelige gjennombruddene kommer, sier han.

Avhengig av et sterkt forskningsmiljø

I NILU har Stohl gode kolleger både på modelleringssiden og eksperimentsiden, og mange av dem hjalp Stohl med å skrive det vellykkede prosjektforslaget. Selv om ERC-støtten er personlig, er de utvalgte avhengig av støtte fra andre i sitt miljø.

I prosjektet vil Stohl ansette to postdoktorer eller doktorgradsstipendiater i tillegg til å trekke på forskere i NILU.

I COMTESSA skal Stohl og hans gruppe kombinere observasjoner og modellering for å forstå turbulens i atmosfæren.

– Disse forsøkene er veldig utfordrende. Det er alltid risiko for at de ikke vil lykkes. I ERC forventes det at forskerne tar risiko, annerledes enn i andre deler av Horisont 2020, sier han.

Oppfordrer flere til å søke ERC

Forskningsrådet oppfordrer flere forskere til å søke ERC, også fra mindre institusjoner, dersom forskerne er på topp.

– Når en forsker får ERC-tildeling, følger det med store penger og høy prestisje. Både forskeren og institusjonen blir synlig internasjonalt på en helt annen måte. Det åpner for å få mange samarbeidspartner senere, sier seniorrådgiver Per Ivar Høvring.

Konkurransen er virkelig tøff. Under 10 prosent av prosjektforslagene får støtte. Sammenlign din egen CV med CV-en til de som har fått støtte i ERC. Navnene deres ligger på nettet. Har du ikke en god nok CV, kaster du bort både din egen og evaluatorenes tid.

Dr. Andreas Stohl

For forskningsinstituttene har det vært en økonomisk belastning når egne forskere setter av tid til å søke ERC. Instituttene har mulighet til å søke Forskningsrådets STIM-EU-ordning også til å dekke søknadsarbeid til ERC.

Dersom du er klar for å skrive en ERC-søknad, finnes det flere kurs i hvordan den kan bli best mulig, arrangert av universitetene og Forskningsrådet.

I tillegg kan du få råd fra våre Horisont 2020-eksperter, NCP-ene, i søknadsprosessen. Det kan være særlig aktuelt for søkere fra institusjoner som ikke har egne EU-rådgivere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.