Ofte stilte spørsmål om økonomiske og juridiske tema

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere til Horisont Europa, både i søknadsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på informasjonen på denne siden er veiledende, mens informasjon og dokumenter som du finner på EUs nettsider er juridisk bindende for søkere og prosjekter.

Snarveier til info på denne siden:

Gender Equality Plans (GEP): krav til handlingsplaner for likestilling 

Registering og validering

Registrering av juridiske enheter

LEAR

Budsjettering og rapportering av kostnader

Rapportering og utbetalinger

Spørsmål knyttet til signering av Grant Agreement og Consortium Agreement

Prosjektgjennomføring

Gode råd om prosjektstyring

Kostnader

Bruk av tredjepart / third parties

Statsstøtte

Spørsmål knyttet til EIC Accelerator

EIC Accelerator står for European Innovation Council Accelerator. Denne ordningen i Horisont Europa retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

Du finner svar på spørsmål om EIC Accelerator i Innovasjon Norges Accelerator FAQ.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 13.44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.