Ofte stilte spørsmål om økonomiske og juridiske tema

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere til Horisont Europa, både i søknadsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på informasjonen på denne siden er veiledende, mens informasjon og dokumenter som du finner på EUs nettsider er juridisk bindende for søkere og prosjekter.

Snarveier til info på denne siden:

Gender Equality Plans (GEP): krav til handlingsplaner for likestilling 

Bakgrunn

Hva er kravene?

Hvem gjelder kravene for?

Hvem gjelder IKKE kravene for?

Når gjelder kravene?

Registering og validering

Hvor på Europakommisjonens nettsider søker jeg midler?

Hvordan søker jeg midler fra Horisont Europa?

Når blir en organisasjon validert?

Må en organisasjon/bedrift være validert for å kunne være med i en Horisont Europa-søknad?

Hvor lang tid tar det å bli validert?

Skal internasjonale partnere valideres og ha eget PIC-nummer?

Hvilke dokumenter trenger organisasjonen/bedriften for å bli validert?

Registrering av juridiske enheter

Hvilke typer juridiske enheter kan registrere seg?

Hva er kravene for å være non-profit?

LEAR

Hva er LEAR og hvem kan være LEAR?

Hvilke dokumenter må til for å oppnevne en LEAR?

Budsjettering og rapportering av kostnader

Hva omfattes av eligible costs?

Hvordan kalkuleres personalkostnader?

Hvordan regnes det ut antall dager arbeidet på prosjektet?

Hvordan beregnes det en daglig sats?

Hvor mange timer er det i en dag?

Finnes det en mulighet for å rapportere personalkostnader i form av enhetssatser basert på vanlig regnskapspraksis (gjennomsnittlige personalkostnader)?

Hvordan rapporteres personalkostnader, hvis det er vanlig regnskapspraksis å kalkulere gjennomsnittssatser i form av timer?

Hvordan kalkuleres personalkostnader for SMB-eiere som jobber på prosjektet, men som ikke tar ut lønn?

Kan personalkostnader inkludere indirekte kostnader?

Reisekostnader - hva dekkes?

Hva er overhead-raten for Horisont Europa-prosjekter?

Er overhead-raten for koordinerings- og støtteaktiviteter også 25 prosent?

Hvilke kostnader regnes som indirekte kostnader?

Kan kostnader som revisjon, ekstern regnskapsføring og rapportering tas med i godkjente kostnader?

Er det mulig å få refundert moms (VAT) på Horisont Europa-prosjekter?

Rapportering og utbetalinger

Er det koordinator eller hver partner for seg som leverer rapporten til Kommisjonen?

Hva skjer hvis en partner ikke leverer rapporten sin til koordinatoren innen fristen?

Spørsmål knyttet til signering av Grant Agreement og Consortium Agreement

Kan kostnadene i forbindelse med utforming av konsortieavtalen tas med som godkjente kostnader?

Hvor finner jeg eksempler på Grant Agreement?

Kan EU redusere budsjettet for prosjektsøknaden?

Hvilken partner signerer kontrakten med EU?

Kan prosjektpartnere skiftes ut etter at kontrakten er signert?

Hva er reglene for utbetaling av støtten til partnerne i prosjektet?

Prosjektgjennomføring

Gode råd om prosjektstyring

Bør vi bruke regnskapsfører og hvilke krav bør vi stille til dem?

Kostnader

Hva tillates av endringer/flytting av budsjettpostene i hver arbeidspakke?

Bruk av tredjepart / third parties

Hva er en tredjepart?

Hva er "affiliated entities"?

Kan jeg "leie inn" personell, og hvordan budsjetterer jeg det?

Subcontracting – hvilke regler gjelder?

Hva er forskjellen på en underleverandør og kjøp av en tjeneste?

Statsstøtte

Gjelder tilskudd fra Horisont Europa som statsstøtte?

Spørsmål knyttet til EIC Accelerator

EIC Accelerator står for European Innovation Council Accelerator. Denne ordningen i Horisont Europa retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

Du finner svar på spørsmål om EIC Accelerator i Innovasjon Norges Accelerator FAQ.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. juni 2022, 18.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.