Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastruktur

Høringsnummer:

2076

Svarfrist:

28. feb 2022

Emne:

Datainfrastruktur

Publisert:

31. jan 2022

28. feb 2022

Om høringen

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastrukturutvalgets foreløpige anbefalinger om hvordan infrastrukturer for data best kan organiseres og finansieres. Alle som har kompetanse, erfaring og forslag til hva som skal til for å få en infrastrukturtjeneste for best mulig utnyttelse av data inviteres. For å få størst mulig påvirkningskraft oppfordrer vi til at innspillene blir forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den organisasjonen man tilhører.

Frist for innspill: 28. februar 2022 

Vi inviterer også til å presentere innspill muntlig på møte med datainfrastrukturutvalget 15. februar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 21.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.