Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastruktur

Høringsnummer:

2076

Svarfrist:

28. feb. 2022

Emne:

Datainfrastruktur

Publisert:

31. jan. 2022

28. feb. 2022

Om høringen

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastrukturutvalgets foreløpige anbefalinger om hvordan infrastrukturer for data best kan organiseres og finansieres. Alle som har kompetanse, erfaring og forslag til hva som skal til for å få en infrastrukturtjeneste for best mulig utnyttelse av data inviteres. For å få størst mulig påvirkningskraft oppfordrer vi til at innspillene blir forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den organisasjonen man tilhører.

Frist for innspill: 28. februar 2022 

Vi inviterer også til å presentere innspill muntlig på møte med datainfrastrukturutvalget 15. februar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:19 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.