Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastruktur

Høringsnummer:

2076

Svarfrist:

28. feb 2022

Emne:

Datainfrastruktur

Publisert:

31. jan 2022

28. feb 2022

Om høringen

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastrukturutvalgets foreløpige anbefalinger om hvordan infrastrukturer for data best kan organiseres og finansieres. Alle som har kompetanse, erfaring og forslag til hva som skal til for å få en infrastrukturtjeneste for best mulig utnyttelse av data inviteres. For å få størst mulig påvirkningskraft oppfordrer vi til at innspillene blir forankret og samordnet ved det arbeidssted eller den organisasjonen man tilhører.

Frist for innspill: 28. februar 2022 

Vi inviterer også til å presentere innspill muntlig på møte med datainfrastrukturutvalget 15. februar.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.