Høringer

Høring om plan for rekruttering og tidlig karriere

Forskningsrådet har utarbeidet et utkast til plan for rekruttering og tidlig karriere. Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. God forskerrekruttering er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og for å få...

  • Høringssvar: 0

Høring om plan for rekruttering og tidlig karriere

  • Høringssvar: 0

Forskningsrådet har utarbeidet et utkast til plan for rekruttering og tidlig karriere. Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. God forskerrekruttering er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og for å få...

Svarfrist: 28.11.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 18.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.