Møte

Innspillsmøte om FAIR forskningsdata og datainfrastruktur

Passer for:

Alle som jobber med forsknings- og forvaltningsdata

Påmeldingsfrist:

14. februar kl. 12

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

15. feb 2022 kl 12.00 – 14.30
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet nedsatt et utvalg som skal vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.

Utvalget har nå utarbeidet et forslag til en modell for finansiering av infrastrukturer for å oppnå FAIR forskningsdata (PDF), og ønsker dine innspill.

Dersom du ønsker å gi muntlige innspill til utvalget, må du bestille taletid når du melder deg på.

Du kan også gi skriftlige innspill.

Les mer om utvalgets arbeid

Utvalget skal gi sine anbefalinger innen 1. mai 2022.

Møtet foregår på Teams og du må melde deg på for å få tilsendt lenke til møtet. 

Program

Kontaktperson

Rita Bergersen

    SpesialrådgiverVelferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.37 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.