12 anbefalinger og tiltak for bedre kjønnsbalanse i akademia

Anbefalingene er basert på erfaringer fra Forskningsrådets BALANSE-program og har dokumentert positiv effekt for bedre kjønnsbalanse hos norske forskningsinstitusjoner.

Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon

Beskriver hvordan Forskningsrådet skal

  • være en pådriver nasjonalt og internasjonalt for å fremme kjønnsbalanse og kunnskap om kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon
  • systematisk vurdere kjønnsdimensjonen i Forskningsrådets investeringer i forskning og innovasjon
  • styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget om kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for forsknings­ og innovasjonspolitikken

Last ned policyen (pdf)

Toårsplan for flere kvinnelige professorer

Videoene fra prosjektene er produsert av Universitetet i Agder og tar opp fire ulike tema:

  • Det første temaet er maskuliniteten i akademia. Hva består den i og hvordan kommer den til uttrykk? 
  • Det andre temaet er de mange mulige veier til toppen. Det er ikke alltid like lett for dyktige kvinner (og heller ikke for alle dyktige menn) å identifisere seg med den tradisjonelle professorrollen og den veien dit som ofte forventes. 
  • Det tredje temaet er kalt «fra jeg til vi». Forskning er et samspill, og forestillingen om professoren som jobber alene fra morgen til kveld er ikke lenger det normale. Dette utvider rommet for flere unge, dyktige forskere, ikke minst for kvinner. 
  • Det fjerde temaet handler om å ta vare på de unge. Den neste generasjonens kjønnsroller passer ikke til den gamle professorrollen. Dette er det først og fremst et lederansvar å gjøre noe med.