Oversikt over tildelinger

Her finner du tidspunkter for når vi planlegger å offentliggjøre søknadsresultater for mange av de store utlysningene våre.

Søknadsresultater blir publisert under utlysningen du søkte på. For å få varsel når resultatene er publisert, kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt.

I tillegg til at vi offentliggjør innvilgede prosjekter på nettsidene våre, sender vi svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare.

Merk at foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

Aktuelle tildelinger

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022 med løpende søknadsfrist

Vi publiserer tildelingene etter hvert som resultatene for hvert tema blir klare. Du finner en liste over prosjektene som har fått tildelt støtte i søknadsresultatene for utlysningen.

Uke 48:

  • Maritime næringer
  • Fiskeri og andre marine næringer, inkludert foredling av fangstet sjømat
  • Innovasjon i havbruksnæringen

Uke 49:

  • Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer
  • Teknologikonvergens
  • Miljøvennlig energi og lavutslipp

Uke 50

  • Bærekraftig omstilling norsk næringsliv
  • Petroleum

Andre utlysninger

Klikk på utlysningen for å se publiserte søknadsresultater

Uke 49:

Uke 50: Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Uke 51: Grønn plattform 2022 – hovedutlysning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 12.22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.