Vurderingskriterier og karakterskala

Vi bruker karakterer i søknadsbehandlingen. Her finner du vurderingskriterier og karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen.

Forskningsrådet vurderer søknader etter disse tre kriteriene:

 • Forskning og innovasjon - Excellence
  Vi vurderer søknadens
  • Originalitet/Nyskapende forskning og innovasjon
  • Soliditet/robusthet
 • Virkninger og effekter - Impact
  Vi vurderer søknadens
  • Potensiale for virkninger og effekter på forskning, samfunn og næringsliv
  • Planer for deling av kunnskap og anvendelse av forskningsresultater
 • Gjennomføring – Implementation
  Vi vurderer søknadens
  • Prosjektleder og -team
  • Planer for gjennomføring og organisering av prosjektet

Karakterskala - alle vurderingskriterier

Vi bruker karakterer i søknadsbehandlingen. Her finner du karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen:

Karakter Dette betyr karakteren
7 Fremragende
Søknaden svarer særdeles godt på kriteriet. Den har ingen mangler.
6 Svært godt
Søknaden svarer svært godt på kriteriet. Den har svært få, uvesentlige, mangler.
5 Meget godt
Søknaden svarer meget godt på kriteriet, men den har noen få mangler.
4 Godt
Søknaden svarer godt på kriteriet, men den har flere mangler.
3 Mindre godt
Søknaden svarer mindre godt på kriteriet. Den har flere, vesentlige, mangler.
2 Svakt
Søknaden svarer ikke godt på kriteriet. Den har overvekt av vesentlige mangler.
1 Dårlig
Søknaden svarer ikke på kriteriet, eller den kan ikke vurderes fordi den er ufullstendig og mangler viktig informasjon.

Karakterskala - samlet vurdering fra fageksperter for Forskerprosjekt

I enkelte tilfeller gjør paneler en samlet vurdering av søknaden. Da bruker de denne karakterskalen (kun engelsk):

Mark Defining characteristics
7 Exceptional
The proposal is of exceptional quality, and of the very highest international standard. All relevant aspects of the criteria are exceptionally well addressed. Shortcomings are not present, or only very minor.
6 Excellent
The proposal is of excellent quality, and of a very high international standard. All relevant aspects of the criteria are successfully addressed. Only minor shortcomings are present.
5 Very good
The proposal is very good. The criteria are very well addressed. A small number of shortcomings are present.
4 Good
A good proposal. The criteria are well addressed. A number of shortcomings are present.
3 Fair
A proposal of fair quality. The criteria are broadly addressed. Significant weaknesses are present.
2 Weak
The proposal is weak. The criteria are inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.
1 Poor
The proposal is of poor quality. It fails to address the criteria or cannot be assessed due to missing or incomplete information.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.