Vurderingskriterier og karakterskala

Vi bruker karakterer i søknadsbehandlingen. Her finner du vurderingskriterier og karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen.

Søknadene blir vurdert etter disse tre kriteriene:

 • Forskning og innovasjon - Excellence
  Vi vurderer søknadens
  • originalitet/nyskapende forskning og innovasjon
  • soliditet/robusthet
 • Virkninger og effekter - Impact
  Vi vurderer søknadens
  • potensiale for virkninger og effekter på forskning, samfunn og næringsliv
  • planer for deling av kunnskap og anvendelse av forskningsresultater
 • Gjennomføring – Implementation
  Vi vurderer søknadens
  • prosjektleder og -team
  • planer for gjennomføring og organisering av prosjektet

Karakterskala - alle vurderingskriterier

Vi bruker karakterer i søknadsbehandlingen. Her finner du karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen:

Karakter Dette betyr karakteren
7 Fremragende
Søknaden svarer særdeles godt på kriteriet. Den har ingen mangler.
6 Svært godt
Søknaden svarer svært godt på kriteriet. Den har svært få, uvesentlige, mangler.
5 Meget godt
Søknaden svarer meget godt på kriteriet, men den har noen få mangler.
4 Godt
Søknaden svarer godt på kriteriet, men den har flere mangler.
3 Mindre godt
Søknaden svarer mindre godt på kriteriet. Den har flere, vesentlige, mangler.
2 Svakt
Søknaden svarer ikke godt på kriteriet. Den har overvekt av vesentlige mangler.
1 Dårlig
Søknaden svarer ikke på kriteriet, eller den kan ikke vurderes fordi den er ufullstendig og mangler viktig informasjon.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.