background
Webinar

Tidlegfase teknologioverføring 2025-2026: Info- og innspelsmøte nr. 3

Passer for:

Universitet, høgskular, forskingsinstitutt og helseføretak

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

10.06.2024 kl. 08:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

11. jun. kl. 13.00–15.00

Om arrangementet

Forskingsrådet vil i løpet av hausten 2024 lyse ut om lag 140 millionar kroner til tidlegfase teknologioverføring, for åra 2025 og 2026, retta mot godkjende, norske forskingsorganisasjonar. I førre utlysingsrunde, for åra 2023-2024, vart innsende kommersialiseringssøknader dei siste fem åra lagt til grunn for kven som kunne søkje og kva søknadsbeløp. Dette er Info- og innspelsmøte nr. 3, det første møtet vart gjennomført 5. desember 2023 og det andre møtet 9. april 2024. I dette møtet vil vi presentere førebelse planar og be om innspel.

Program

 • Velkommen ved Forskingsrådet
 • Inviterte innlegg frå ulike aktørar  
 • Forskingsrådet presenterer førebelse planer
 • Open runde – spørsmål og kommentarar frå deltakarar  
 • Avslutning – Forskingsrådet avrundar og samanfattar
   

Her kan de sjå arrangementssida for første innspelsmøte og arrangementssida for andre innspelsmøte. Vi gjer merksame på at det her ligg opptak av arrangementa.

 

Kontaktpersoner

Eirik Fosse

  AvdelingsdirektørNyskaping og regional utvikling

Merete Lunde

  SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.