Møte

Tidlegfase teknologioverføring 2025-2026: Info- og innspelsmøte

Passer for:

Universitet, høgskular, forskingsinstitutt og helseføretak

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

4. desember kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

05. des kl 13:00 – 15:00

Om arrangementet

Forskingsrådet vil i løpet av hausten 2024 lyse ut om lag 120 millionar kroner til tidlegfase teknologioverføring, for åra 2025 og 2026, retta mot godkjende, norske forskingsorganisasjonar. I førre utlysingsrunde, for åra 2023-2024, vart innsende kommersialiseringssøknader dei siste fem åra lagt til grunn for kven som kunne søkje og dessutan søknadsbeløp.

I neste utlysingsrunde vurderer vi å leggje til grunn eit breiare indikatorsett. I møtet vil vi presentere førebelse planar, be om innspel på foreslått indikatorsett og dessutan høyre kva søkjarmiljøa sjølv meiner er gode indikatorar for tidlegfase teknologioverføring.

Program

  • Velkommen ved Forskingsrådet  
  • Inviterte innlegg frå ulike aktørar  
  • Forskingsrådet presenterer forslag ny prosess  
  • Open runde – spørsmål og kommentarar frå deltakarar  
  • Avslutning – Forskingsrådet avrundar og samanfattar 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Eirik Fosse

    AvdelingsdirektørNyskaping og regional utvikling

Merete Lunde

    SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.