background
Møte

Tidlegfase teknologioverføring 2025-2026: Info- og innspelsmøte

Passer for:

Universitet, høgskular, forskingsinstitutt og helseføretak

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

4. desember kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

5. des. 2023 kl. 13.00–15.00

Om arrangementet

Sjå opptak frå arrangementet

Forskingsrådet vil i løpet av hausten 2024 lyse ut om lag 120 millionar kroner til tidlegfase teknologioverføring, for åra 2025 og 2026, retta mot godkjende, norske forskingsorganisasjonar. I førre utlysingsrunde, for åra 2023-2024, vart innsende kommersialiseringssøknader dei siste fem åra lagt til grunn for kven som kunne søkje og dessutan søknadsbeløp.

I neste utlysingsrunde vurderer vi å leggje til grunn eit breiare indikatorsett. I møtet vil vi presentere førebelse planar, be om innspel på foreslått indikatorsett og dessutan høyre kva søkjarmiljøa sjølv meiner er gode indikatorar for tidlegfase teknologioverføring.

Program

  • Velkommen ved Forskingsrådet  
  • Inviterte innlegg frå ulike aktørar  
  • Forskingsrådet presenterer forslag ny prosess  
  • Open runde – spørsmål og kommentarar frå deltakarar  
  • Avslutning – Forskingsrådet avrundar og samanfattar 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Eirik Fosse

    AvdelingsdirektørNyskaping og regional utvikling

Merete Lunde

    SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.