Webinar

Søkjarwebinar for utlysing: Forsking og innovasjon for å styrkje berekrafta i kommunale helse- og omsorgstenester

Passer for:

Kommunar/fylkeskommunar, norske forskingsorganisasjonar, næringsliv, frivillige organisasjonar og andre aktørar som er relevante for å delta i søknader til denne utlysinga.

Pris:

Gratis

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

16. apr kl 12:00 – 13:00

Om arrangementet

Har du spørsmål om utlysinga kan du få svar på dei i dette webinaret.

Spørsmål og svar-webinaret er aktuelt for denne utlysinga med frist i september.

Forebels tekst for utlysninga: Forskning og innovasjon for å styrkja berekrafta i kommunale helse- og omsorgstenester (forskningsradet.no)

Formålet med utlysinga er å stimulera til forsking og innovasjon som er forankra i behov for å styrkja berekrafta i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Med utgangspunkt i behovet til kommunane for kunnskap og nye løysingar, kan kommunar og forskingsorganisasjonar søkja midlar til forsking og innovasjon. Prosjekta må gjennomførast i likeverdig og forpliktande samarbeid mellom fleire kommunar og minst éin forskingsorganisasjon.

Søknadsskjema opnar 7. august. Du kan sende inn spørsmål via spørrefunksjonen direkte i webinaret.

Du kan sende spørsmål til: KommuneHelse@forskningsradet.no 

Webinaret blir arrangert i samarbeid med KS.

Torbjørg Øyslebø

    Helse og offentlig sektor

Alexandra Bjørk-Skaflestad

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.