Bilde som er satt sammen av to bilder av blå flagg med gule stjerner i sirkel. EU parlamentet, en høy blokk i stål og glass, er i bakgrunnen
Kurs

Lump sum proposals and projects in Horizon Europe (Oslo)

Hvor:

Frisch 1 og 2

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende. Det tas et gebyr på kr. 1000 for no show, samt avmelding senere enn påmeldingsfristen. Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste aksepteres som gyldig fravær.

Påmeldingsfrist:

8. februar kl. 15.00

15. feb. kl. 09.00–16. feb. kl. 12.00

Om arrangementet

Lump Sum funding - eller engangsfinansiering brukes i økende grad i Horisont Europa for å gjøre programmet enklere ved å fjerne behovet for å rapportere faktiske kostnader og redusere den økonomiske feilraten. Det er ment å forenkle finansieringsmekanismen mens alle hovedtrekkene i forskningsfinansieringen forblir de samme.
Detaljene er imidlertid alltid viktige; forenkling har sin pris, og det er de spesifikke ekstra oppgavene og reglene som alle som søker engangsmidler bør være klar over – både når de skriver forslag og gjennomfører et prosjekt.


Dette kurset vil vi gå i detaljene rundt å skrive forslag og administrere prosjekter med et engangsbudsjett. Den består av praktiske presentasjoner og workshops, og vil dekke følgende emner:
• Hovedtrekkene ved engangsfinansiering
• Hvordan definere engangsbeløpet i forslaget ditt – tips for å definere enheter og estimere tilstrekkelig budsjett og ressurser for engangsbudsjettet ditt
• Fordeling av oppgaver og planlegging av arbeidspakker i ditt forslag og hvordan det er knyttet til betalingssystemet for engangsprosjekter
• Evaluering av forslagene til engangsbeløp – hvordan dine estimerte kostnader og planlagte ressurser vil bli vurdert og scoret
• Utarbeidelse av tilskuddsavtale i prosjekter med engangsbeløp – spesifikke artikler i tilskuddsavtalen og tips for å spesifisere funksjoner for engangsbeløp i konsortiumavtalen
• Endringer i implementeringen av engangsprosjektet – hvordan endre engangsbevilgningen?
• Hvordan rapportere ditt engangsbeløpsprosjekt, med en detaljert introduksjon til periodisk rapportering
• Hvordan håndtere delvis gjennomførte arbeidspakker og hvordan rapportere avvik i dine engangsprosjekter
• Å føre journal – hva du trenger og ikke trenger å holde for gjennomganger, kontroller og revisjoner
• Betalingsplan og delbetaling i engangstilskudd

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk. Finn fullstendig beskrivelse av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.