Webinar

Lansering av nasjonal rapport for fagevaluering av naturvitenskap (EVALNAT)

Passer for:

Forskningsorganisasjon, næringsliv, offentlig sektor. studenter. Ledere, forskere, prosjektledere, rådgivere, studenter

Digitalt:

Arrangementet strømmes

05. apr kl 10:00 – 11:00

Om arrangementet

Siden 2022 har evalueringen av naturvitenskap pågått. I dette webinaret lanserer vi den nasjonale rapporten fra evalueringen.

Målet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk naturvitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og relevansen av forskningen for sentrale samfunnsområder.

Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.  

Til sammen har 28 administrative enheter blitt evaluert i fire sektorspesifikke evalueringskomiteer. 130 forskergrupper har blitt evaluert i 12 internasjonale ekspertpaneler.

Den nasjonale komiteen består av seks internasjonale eksperter. Dette inkluderer lederne av de fire evalueringskomiteene. Og det er disse som har utarbeidet den nasjonale rapporten for naturvitenskapelig forskning som presenteres under lanseringen.

Les mer om Evaluering av naturvitenskap 2022-2023 (forskningsradet.no)

Program for lanseringen av EVALNAT 

  • Velkommen ved områdedirektør Benedicte Løseth 
  • Presentasjon av nasjonal rapport for fagevaluering av EVALNAT ved leder av den nasjonale komiteen professor James Kirchner (ETH Zurich, Sveits)
  • Innlegg fra: 
    Instituttleder, Professor Per Barth Lilje, UiO 
    Konserndirektør Klima og miljø NORCE, Trond Martin Dokken 
  • Oppsummering og avslutning av lanseringen ved avdelingsdirektør Petter Helgesen 

Lanseringen foregår på engelsk. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.