Annet

Lansering av nasjonal rapport for fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT)

Passer for:

Forskningsorganisasjon, næringsliv, offentlig sektor. studenter. Ledere, forskere, prosjektledere, rådgivere, studenter osv.

Pris:

Gratis

Digitalt:

Arrangementet strømmes

14. mars kl. 10:00–11:00

Om arrangementet

Fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) har pågått siden 2022 og 14. mars 2024 vil den nasjonale rapporten fra evalueringen lanseres. Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk biovitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene. Forskningsrådet evaluerer norsk biovitenskapelig forskning som første evaluering av to innenfor livsvitenskap. I 2023-2024 vil vi evaluere medisin og helsefag.

Til sammen har 22 administrative enheter blitt evaluert i tre sektorspesifikke evalueringskomiteer og 97 forskergrupper blitt evaluert i fem internasjonale ekspertpaneler. Lederne av de tre evalueringskomiteene har utarbeidet en nasjonal rapport for biovitenskapelig forskning som presenteres på lanseringsseminaret. 

 

PROGRAM for lanseringen av EVALBIOVIT


Velkommen
ved områdedirektør Benedicte Løseth 
Presentasjon av nasjonal rapport for fagevaluering av EVALBIOVIT ved leder av den nasjonale komiteen professor Colin Moffat (Robert Gordon University)

To innlegg fra:

  • Instituttleder, professor Inge Jonassen, UiB
  • Administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA                            

Oppsummering og avslutning av lanseringen ved avdelingsdirektør Petter Helgesen 

 

Lanseringen vil foregå på engelsk. Det vil bli tatt opptak av arrangementet som vil bli tilgjengelig her.


 

Kontaktperson

Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 01:58 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.