Rødt bilde av kjemisk reaksjon påført hvit dubinstrek
Webinar

Fag-til-lunsj: Nytt frå Indikatorrapporten: ny FoU-statistikk for 2022

Hvor:

Digitalt og Drammensveien 288. Rom: Abel 1 og 2

Passer for:

Interne og eksterne med interesse for FoU-statistikk

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

18. juni kl. 13:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

18. jun. kl. 12.00–13.00

Om arrangementet

Er du interessert i korleis det norske forskingssystemet ser ut? 
I Indikatorrapporten (forskningsradet.no) får du statistikken forklart. Rapporten er den viktigaste enkeltkjelda for å forstå det norske forskings- og innovasjonssystemet. No presenterer me nye tal som viser kor mykje pengar som vart brukte på forsking og utvikling i Noreg fram til og med 2022.

I dette webinaret presenterer forfattarane frå SSB nokre av høgdepunkta frå første del av Indikatorrapporten 2024. Webinaret presenterer status og utviklingstrekk for norsk FoU-innsats. Hovudvekt er på FoU-utgifter og aktiviteten i dei utførande sektorane. 

Webinaret er eit fysisk arrangement for tilsette i Forskingsrådet men blir strøymt for eksterne.

Program

Nytt frå Indikatorrapporten:

  • Kaja Wendt, SSB
  • Erik Fjærli (SSB)
  • Eirik Øye (SSB)
  • Kristoffer Rørstad (SSB)

 

Kontakt oss

Åshild Vik

    Dataforvaltning og analyse

Aleksander Njøs

    Dataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.