Bilde som er satt sammen av to bilder av blå flagg med gule stjerner i sirkel. EU parlamentet, en høy blokk i stål og glass, er i bakgrunnen
Kurs

C.4 -Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe

Hvor:

Forskningsrådet (møterom Frisch på dag 1+2 og Abel 1 på dag 3)

Passer for:

Nivå 4: kurs for viderekomne og avanserte

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende. Det tas et gebyr på kr. 1000 for no show, samt avmelding senere enn påmeldingsfristen. Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste aksepteres som gyldig fravær.

Påmeldingsfrist:

24 oktober kl. 15.00

31. okt. 2023 kl. 09.00–2. nov. 2023 kl. 15.00

Om arrangementet

Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020 (3 dager) – Nivå 4

Master of Project Management and Financial Reporting i Horizon 2020 & Horizon Europe er et 3-dagers praksistungt kurs som vil hjelpe deg med å få en omfattende forståelse av prosjektledelse, rapporteringsprotokoller og beregning av personalkostnader i Horisont Europa og Horisont 2020 og praktiske anvendelse i den daglige driften. I løpet av det 3-dagers programmet vil du lære alt om prosjektledelsesoppgaver og få en grundig forståelse av reglene og rapportering på personalkostnader i Horisont Europa og Horisont 2020.
Kurset tar for seg hvordan du styrer innovasjonsaktiviteter i HE-prosjekter, og hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av prosjektresultatene dine. Vi vil forklar IPR og hvordan beskytte det, hvordan utvikle en god forretningsplan og ulike måter å utnytte prosjektresultater kommersielt.

I tillegg vil kurset ta for seg de ulike rapporteringskravene; den løpende rapporteringen, de periodiske rapportene og den siste periodiske rapporten, herunder innføring av økonomiske regler og finansiell rapportering. Kurset avsluttes med en oversikt over hva som foregår i et "review meeting". 
Kombinasjonen av praktiske presentasjoner, workshop med beregning av personalkostnader, prosjektledelse og økonomiske scenarier gjøre at du får kjennskap til alle aspektene du trenger å vite noe om. 

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk. Finn fullstendig beskrivelse av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i fire nivåer (1-4). Les mer om de ulike kursene.

---------------------

Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020 (3 days) – Level 4

The Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe is a 3-day practice-heavy, hands-on course that will assist you in gaining a comprehensive understanding of project management, reporting protocols and personnel cost calculation under Horizon Europe and Horizon 2020 and their practical application in day-to-day operations. During the 3-day program, you will learn all about the project management duties and practices and gain an in-depth understanding of the personnel cost related financial rules and reporting protocols of Horizon Europe and Horizon 2020. 
The course covers how to manage innovation activities in HE projects, and what you can do to make the most out of your project results. We will explain intellectual property and how to protect it, how to develop a good business plan and different ways of exploiting project results commercially.
In addition, the course will discuss the different reporting requirement; the continuous reporting, the periodic reports and the last periodic report, including the introduction of financial rules and financial reporting. The course finishes with an overview of what goes on in a review meeting.
The combination of practical presentations, the hands-on workshop on personnel cost calculation and the project management and financial scenarios will introduce all the aspects you need to know. 

The course language is English, and trainers are from Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on four knowledge levels (1-4). Read more about the different courses.

--------------------------------------

 

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.