Møte

Lansering av Indikatorrapporten 2023 - Eit forskings- og innovasjonssystem fullt og heilt, eller stykkevis og delt?

Hvor:

Drammensveien 288

Passer for:

Forskingsleiarar og forskarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

10 november kl 23.59

28. nov kl 12:00 – 14:00

Om arrangementet

Indikatorrapporten 2023 blir lansert tysdag 28. november i Forskingsrådets lokale på Lysaker (Drammensveien 288).

I år løftar vi blikket og spør:

  • Korleis heng det norske forskings- og innovasjonssystemet saman?
  • Kven forskar, og kvar forskar dei?
  • Kva blir publisert, og saman med kven?
  • Kor mykje kan det forskast i næringslivet i framtida? 
  • Og sjølvsagt: Kor kjem pengane frå?

Indikatorrapporten er ein årleg rapport over det norske forskings- og innovasjonssystemet. Statistikk og analyser er i hovudsak produsert av Statistisk sentralbyrå og NIFU og rapporten blir gitt ut av Forskingsrådet. Sjå førebels program under.

Program

Kontaktperson:

Frode Hovland Søreide

    Dataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 21:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.