Bildet er en kombinasjon av to bilder, en blanding av en ki-generert illustrasjon av en kunstig hjerne og flere barn som lener seg konsentrert over ett bord i klasserommet.
Annet

Innspillsmøte om satsingen på kunstig intelligens - møte 3

Hvor:

Digitalt og Moser, Drammensveien 288, Oslo - Forskningsrådet

Påmeldingsfrist:

7. november 23:58

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

8. nov. 2023 kl. 09.00–11.30

Om arrangementet

Presentasjon fra KD og Forskningsrådet

Tre innlegg fra Husby, Eikvil og Riegler

Hva skal fotavtrykket til KI-satsingen være?

Velkommen til innspillsmøter eller send oss skriftlige innspill før 9. november kl. 24.00.

Forskningsinnsatsen på kunstig intelligens øker formidabelt, både i Norge og internasjonalt. Regjeringen har nylig lansert en satsing på KI og bevilger 1 milliard kroner til forskning på feltet de neste fem årene.

Forskningsrådet inviterer derfor til innspillsmøter for å høre hvilke behov det er viktig å møte nå – og på lang sikt. Har Norge særlige fortrinn? Hvor ligger mulighetene? Hva skal fotavtrykket være og hvordan kommer vi dit?

KI utfordrer eksisterende strukturer på nær sagt alle områder i samfunnet. I Forskningsrådets KI-portefølje er det flere store forsknings- og innovasjonssentre, nasjonale infrastrukturer, nasjonale og internasjonale forskerskoler og nettverk, i tillegg til en rekke små og store forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi ser at KI er sentralt i stadig flere av søknadene vi mottar, og i år bruker prosjektene Forskningsrådet finansierer 0,7 milliarder kroner på KI.

Delta på et av innspillsmøtene 6., 7. eller 8 november og/eller send skriftlig innspill. Frist for skriftlig innspill: 9. november 2023 kl. 24.00

Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt på innspillsmøtene.

Inviterte innledere vil gi sine innspill i møtene og deretter vil det bli åpnet for diskusjon.

Møtet blir holdt på norsk. Spørsmål og innlegg kan være på engelsk.

Program

Kontakt

Hilde Erlandsen

    Muliggjørende teknologier

Olaug Råd

    Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.