Kurs

C.3 - Master of Project Management and Reporting in HE and H2020

Hvor:

Forskningsrådet (møterom Abel 1)

Passer for:

Nivå 2 og 3: kurs for viderekomne og avanserte

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende. Det tas et gebyr på kr. 1000 for no show, samt avmelding senere enn påmeldingsfristen. Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste aksepteres som gyldig fravær.

Påmeldingsfrist:

14. juni kl. 15.00

19. jun kl 09:00 – 20. jun kl 15:00

Om arrangementet

Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020 (2 dager) – Nivå 3

Dette kurset er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020. Vi gjennomgår Grant Agreement og Consortium Agreement, to viktige premissgivere for EU-prosjekter, og du lærer hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder.

Deretter tar vi for oss hvordan man kan styre innovasjonsaktivitetene i et prosjekt for å få mest mulig ut av prosjektet. Vi gjennomgår også intellektuelle rettigheter og hvordan man kan beskytte disse. Vi ser på muligheter for kommersiell utnyttelse av prosjektresultater og hvordan man utvikler en business plan for  å få resultatene ut i markedet.

Dag 2 av kurset fokuserer på den løpende rapporteringen; periodisk rapportering og sluttrapportering som skal gjøres i et prosjekt, samt granskningsmøter. Forskjellene mellom Horisont Europa og Horisont 2020 vil bli gjennomgått.

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk. Finn fullstendig beskrivelse av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

---------------------

Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020 (2 days) – Level 3

This course is for you who want to develop you project management skills, focusing on project management for collaborative projects in Horizon Europe and Horizon 2020. We will go through two important documents; the Grant Agreement and the Consortium Agreement. You will learn how an effective Consortium Agreement can make your role as a project manager easier.

The course also covers how to manage innovation activities in the projects, and what you can do to make the most out of your project results. We will explain intellectual property and how to protect it, how to develop a good business plan and different ways of exploiting project results commercially.

Day 2 focuses on the different reporting that needs to be done by the project; the continous reporting, the periodic reports  and the last periodic report. The course finishes with an overview of what goes on in a review meeting.

The course language is English, and trainers are from Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

--------------------------------------

 

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.