background
Møte

FRIPRO søkerwebinar om Iøpande søknadsmottak og -behandling

Passer for:

Forskarar som ønskjer å søkje på FRIPRO, tilsette som jobbar med administrativ støtte til dei som søkjar.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

12. september kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

12. sep. 2023 kl. 10.00–11.30

Om arrangementet

I oktober opnar FRIPRO for løpande søknads-mottak og behandling. Tidlegare i år innførte vi også karenstid og karantene

I søkjarwebinara 12. september (på norsk) og 13. september (på engelsk) vil vi presentere endringane som blir innførte. Du vil m.a. få svar på korleis søknaden din blir behandla, korleis vi sikrar lik behandling av søknader, kva du kan forvente av søknadsbehandlingstid, kva for ei av dei tre utlysingane som passar best for deg og reglane for både karenstid og karantene. 

Les mer om endringene som blir innført.

Det vil vere mogleg å sende inn spørsmål i løpet av webinaret, og vi vil svare på spørsmål i den siste delen av live-sendinga. Opptak av webinaret vil vere tilgjengeleg på Forskingsrådets nettside i etterkant.

Kontaktpersoner

Nina Bjørk Arnfinnsdottir

    SeniorrådgiverBanebrytende forskning

Kjell Emil Naas

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.