Gjennomført

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Arbeidsprogram 2021

Key Digital Technologies er et europeisk partnerskap under Horisont Europe med fokus på elektroniske komponenter og systemteknologier. Det er et trepartspartnerskap med EU-kommisjonen, industriorganisasjoner og deltakerland som utvikler arbeidsprogrammet og deler prosjektstøtte. Søkere bør sørge for å lese og forstå nasjonale krav før de søker om finansiering

Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) arbeidsprogram for 2021 består av tre utlysninger som tar for seg 5 topics med søknadfrist 27. april 2022.

  • To generelle topics (RIA og IA) som addresser en bredt spekter av utfordringer satt i 2021-SRIAStrategisk forsknings- og innovasjons agenda for av KDT-JU
  • Fokus Topic (IA): Development of open-sources RISC-V building blocks
  • Fokus Topic (RIA): Processing solutions for AI at the edge addressing the design
  • CSA - A Pan-European chip infrastructure for design innovation

Norge deltar i denne utlysningen med et nasjonalt matchende budsjett på 2 millioner euro via IKTPLUSS.

Les hele utlysningen og send inn søknad på nettsiden til Key Digital Technologies Joint Undertaking.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.