Gjennomført

Bioeconomy in the North

Hovedmålet med denne utlysningen er å støtte forskning og innovasjon gjennom internasjonalt samarbeid som fører til nye produkter, teknologier og strategier som bidrar til netto nullutslipp, og som involverer bruk av trebaserte biomasseressurser på den nordlige halvkule.

“Bioeconomy in the North” er et samarbeidsinitiativ mellom Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Canada som skal støtte forskning og innovasjon som leder til nye produkter og tjenester basert på biomasseressurser fra skog (ikke mat og fôr).

Prosjekter innenfor rammen av utlysningen bør i betydelig grad bidra til minst ett av de to følgende temaene:

  1. Bioraffinering – prosess- og materialinnovasjon som involverer trebasert biomasse i en sirkulær bioøkonomi
  2. Innovasjon innenfor treprodukter i en sirkulær bioøkonomi

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Bioeconomy of the North.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.