Gjennomført

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard (Svalbard Strategic Grant)

Viktige datoer

01. mai 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Svalbard Science Forum fordeler midler til samarbeidsprosjekter som bidrar til økt vitenskapelig kvalitet i Svalbardforskningen.

Utlysningen har som mål å stimulere til samarbeids- og nettverksaktiviteter for å styrke internasjonalt samarbeid i Svalbardforskningen gjennom workshops, møteplasser og pilotstudier.

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 14:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.