Gjennomført

Nominasjon til to postdoktorstillinger i Japan

Viktige datoer

26. okt. 2021

Åpen for søknad

7. des. 2021

Søknadsfrist

1. apr. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

30. nov. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

JSPS' Mobilitetsprogram søker å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskerutvekslingen er basert på en samarbeidsavtale mellom JSPS og Norges forskningsråd.

Om utlysningen

Stipendperioden kan ha en varighet på 12–24 måneder (standard fellowship) Postdoktor-oppholdet kan ha oppstart I tidsrommet fra 1. april til 30. November 2022.

Denne utlysningen finnes bare på engelsk, klikk på English øverst på nettsiden. 

Hvem kan søke?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk. 

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen finnes bare på engelsk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle fagområder innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap er inkludert i denne utlysningen.

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.
Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.