Gjennomført
Se Resultat

ACT3 – CO2-håndtering

Last ned utlysningen

Viktige datoer

10. nov 2020

Søknadsfrist, trinn 1

11. des 2020

Tilbakemelding til søkere på trinn 1

01. feb 2021

Åpen for søknad

15. mar 2021

Søknadsfrist, trinn 2

31. aug 2021

Søknadsbehandling trinn 2 er forventet fullført

01. sep 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Om utlysningen

Forskningsrådet administrerer en utlysing på 30 millioner euro til CO2-håndtering gjennom en internasjonal fellesutlysning hvor 15 land og regioner deltar.

Se den fullstendige utlysningsteksten på ACTs hjemmeside: http://www.act-ccs.eu/calls

Utlysningen er godkjent som støtteordningen av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/2021/R&D&I.

Hvem kan søke?

Godkjente organisasjoner fra alle land som deltar i ACT3-utlysningen, kan søke. Detaljer er gitt i vedlegg 1 i utlysningsteksten på ACTs hjemmeside.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig og alle prosjektdeltagere må møte krav gitt i utlysningsteksten på ACTs hjemmeside.

Hva kan du søke om støtte til?

Kostnader som kan støttes vil variere fra land til land. Detaljer for hvert land er spesifisert i vedlegg 1 til utlysningsteksten, se http://www.act-ccs.eu/calls

Budsjett må settes opp i ACTs mal: http://www.act-ccs.eu/s/Annex-4-Template-Budget-for-ACT3-application.xlsx

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen åpner kun for søknader innenfor CO2-håndtering.

Energi, transport og lavutslipp

CO2-håndtering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til ACT innen fristen 10. november 2020, som du finner på nettsiden til ACT.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle vedleggsmaler finner du her: http://www.act-ccs.eu/calls 

Obligatorisk vedlegg  

  • Prosjektbeskrivelse basert på standard ACT-mal. Maks 75 sider.
  • Budsjett basert på standard ACT-mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

  • Bekreftelsesbrev (Letter of Intent) fra alle partnere.
  • CV for sentrale deltakere i prosjektet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene (kriteriene finnes bare på engelsk):

Excellence | ACT

• In accordance with the objectives of the call text.
• Clarity and relevance of the project’s objectives.
• Credibility of the proposed technology/concept – including trans-disciplinary considerations, where relevant.
• Credibility of the proposed project approach.
• Ambition and innovation potential - e.g. beyond the current state of the art.
• Added value of transnational co-operation within CCS.
• Scientific merit.

Impact | ACT

• Expected contribution to the facilitation of the emergence of CCS (e.g. through cost and risk reduction, involvement of relevant industrial partners, opening niche markets, surmounting major barriers).
• Strength of the proposed research data management, exploitation and dissemination plans (including IPR management, where relevant).
• Impact on any other environmental or socially important impacts, such as public acceptance.
• Industrial relevance.

Implementation | ACT

• Coherence and expected effectiveness of the project plan, including the appropriateness of task, use of methods, resource allocation and timing.
• Budget allocation.
• Strength of management structures and governance procedures, including risk management.
• Capability of the Lead Applicant (and partners) to deliver the project and to commercialize the technology further - including e.g. suitability of expertise, complementarity, balance of contributions.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert av internasjonale fageksperter.

Etter at en panelvurdering er gjennomført vil søknader først bli behandlet av ACTs Policy Board.

Deretter vil det bli en nasjonal behandling i hvert land og region som deltar i utlysningen for å fatte vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er juli 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. mars 2024, 02:27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.