Gjennomført
Se Resultat

Formål

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Viktige datoer

10. nov 2020

Søknadsfrist, trinn 1

11. des 2020

Tilbakemelding til søkere på trinn 1

01. feb 2021

Åpen for søknad

15. mar 2021

Søknadsfrist, trinn 2

31. aug 2021

Søknadsbehandling trinn 2 er forventet fullført

01. sep 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

  • 15 land og regioner deltok på utlysningen
  • Utlysningens budsjett: ca 30 mill. euro, hvorav 6 mill euro fra Forskningsrådet til norske partnere
  • Første del av utlysningen: 91 skisser sendt inn, hvorav 38 invitert til å sende inn full søknad.
Søkt beløp
Det ble totalt søkt om ca 750 mill. kr. (74 mill. € ), hvorav 145 mill. kr. til norske partnere.
Innvilget støtte til norske partnere
Kr 65 800 000
Mottatte søknader
37
Innvilgede søknader
13, hvorav 7 med norske partnere.
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
NGI Stress history and reservoir pressure for improved quantification of CO2 storage containment risksN/AN/A07.12.2021
332458IFEDevelopment and testing of novel cement designs for enhanced CCS well integrityN/AN/A07.12.2021
329865NORSAREffective monitoring of long-term site stability for transparent carbon capture and storage hazard assessmentN/AN/A07.12.2021
329886SINTEF EnergiLow-Cost CO2 Capture by Chemical Looping Combustion of Waste-Derived FuelsN/AN/A07.12.2021
332511SINTEF ASSustainable OPEration of post-combustion Capture plantsN/AN/A07.12.2021
329837SINTEF IndustriReusing depleted oil and gas fields for CO2 sequestrationN/AN/A07.12.2021
332409SINTEF ASDemonstration of ship-based carbon capture on LNG fuelled shipsN/AN/A07.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.