Gjennomført
Se Resultat

ACT3 – CO2-håndtering

Last ned utlysningen

Viktige datoer

10. nov. 2020

Søknadsfrist, trinn 1

11. des. 2020

Tilbakemelding til søkere på trinn 1

1. feb. 2021

Åpen for søknad

15. mars 2021

Søknadsfrist, trinn 2

31. aug. 2021

Søknadsbehandling trinn 2 er forventet fullført

1. sep. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

ACT (Accelerating CCS Technology) er et internasjonalt samarbeid hvor formålet er å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering (CCUS).

Om søknadsresultatene

  • 15 land og regioner deltok på utlysningen
  • Utlysningens budsjett: ca 30 mill. euro, hvorav 6 mill euro fra Forskningsrådet til norske partnere
  • Første del av utlysningen: 91 skisser sendt inn, hvorav 38 invitert til å sende inn full søknad.
Søkt beløp
Det ble totalt søkt om ca 750 mill. kr. (74 mill. € ), hvorav 145 mill. kr. til norske partnere.
Innvilget støtte til norske partnere
Kr 65 800 000
Mottatte søknader
37
Innvilgede søknader
13, hvorav 7 med norske partnere.
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
NGI Stress history and reservoir pressure for improved quantification of CO2 storage containment risksN/AN/A07.12.2021
332458IFEDevelopment and testing of novel cement designs for enhanced CCS well integrityN/AN/A07.12.2021
329865NORSAREffective monitoring of long-term site stability for transparent carbon capture and storage hazard assessmentN/AN/A07.12.2021
329886SINTEF EnergiLow-Cost CO2 Capture by Chemical Looping Combustion of Waste-Derived FuelsN/AN/A07.12.2021
332511SINTEF ASSustainable OPEration of post-combustion Capture plantsN/AN/A07.12.2021
329837SINTEF IndustriReusing depleted oil and gas fields for CO2 sequestrationN/AN/A07.12.2021
332409SINTEF ASDemonstration of ship-based carbon capture on LNG fuelled shipsN/AN/A07.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.